Het gaat in de brief om behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties voor markttoelating verwacht worden in het derde en vierde kwartaal van 2021. Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen zijn er twaalf geneesmiddelen, waarvan registratie mogelijk is in de periode tot en met december 2021, geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de sluis.

Voor de twaalf geneesmiddelen geldt dat zij op basis van de nu beschikbare informatie in aanmerking komen voor een sluisprocedure. Het is mogelijk dat nieuwe informatie beschikbaar komt waardoor een geneesmiddel in de sluis wordt geplaatst dat niet vooraf als sluiskandidaat is aangemerkt of waardoor een sluiskandidaat toch niet in de sluis geplaatst wordt. Indien dit het geval is, wordt u daarover geïnformeerd in het najaar van 2021 in de volgende kamerbrief over sluiskandidaten.

Zie hieronder de brief van Minister van Ark voor een uitgebreide toelichting.