Voor de bestaande toepassing van polatuzumab vedotine in combinatie met bendamustine en rituximab is de tijdelijke opname in het verzekerde pakket verlengd tot 1 januari 2024. Tevens is met deze wijziging van de Rzv het geneesmiddel zanubrutinib (merknaam: Brukinsa) uit de sluis gehaald voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van volwassen patiënten met Waldenströms macroglobulinemie die ten minste één eerdere behandeling hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is.

Ciltacabtagene autoleucel (merknaam: Carvykti)
Op 25 mei 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor de toepassing van ciltacabtagene autoleucel voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom, die ten minste drie eerdere therapieën hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti-CD38-antilichaam, en die ziekteprogressie hebben vertoond bij de laatste therapie. Deze indicatie is in de sluis geplaatst.

Polatuzumab vedotine (merknaam: Polivy)
Op 16 januari 2020 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor polatuzumab vedotine in combinatie met bendamustine en rituximab voor volwassen patiënten met teruggekeerd of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie. Deze indicatie is destijds in de sluis geplaatst. Vervolgens is voor deze indicatie een financieel arrangement afgesloten waarmee deze indicatie in het verzekerde pakket zit tot 1 januari 2024.

Op 24 mei 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor polatuzumab vedotine in het kader van een indicatie uitbreiding, namelijk de toepassing in combinatie met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en prednison (R-CHP) voor de behandeling van volwassen patiënten met onbehandeld diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Deze indicatie is in de sluis geplaatst.

Zanubrutinib (merknaam: Brukinsa)
Per 1 juli 2022 stroomt zanubrutinib zover verstrekt in het kader van de behandeling van volwassen patiënten met Waldenströms macroglobulinemie die ten minste één eerdere behandeling hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is, uit de sluis.