• Op 13 oktober 2022 heeft het CHMP een positieve opinie gegeven over toelating tot de Europese markt van tabelecleucel als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten en kinderen vanaf 2 jaar en ouder met recidiverende of refractaire Epstein-Barr virus positieve, post-transplantatie lymfoproliferatieve ziekte, die ten minste één eerdere therapie hebben gekregen. Voor orgaantransplantatiepatiënten omvat de eerdere behandeling chemotherapie, tenzij chemotherapie niet geschikt is.

Tabelecleucel is voor bovenstaande indicatie uitgesloten van het basispakket.

  • Op 9 december 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor de toepassing van lutetium-177 vipivotide tetraxetan in combinatie met androgeendeprivatietherapie (ADT) met of zonder androgeenreceptor (AR) pathway-inhibitie voor de behandeling van volwassen patiënten met progressieve prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA)-positieve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) die behandeld zijn met AR pathway-inhibitie en met op taxaan gebaseerde chemotherapie.

Lutetium-177 vipivotide tetraxetan is voor bovenstaande indicatie en alle toekomstige indicaties uitgesloten van het basispakket.

Zie voor verdere informatie de Staatscourant hieronder