Imbruvica (Ibrutinib)
ibrutinib (merknaam: Imbruvica) voor zover verstrekt in combinatie met venetoclax voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld.
Venclyxto (Venetoclax)
venetoclax (merknaam: Venclyxto) voor zover verstrekt in combinatie met ibrutinib voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld.
Deze financiële afspraken duren tot 1 januari 2027
Daarnaast bericht ik u met deze mail dat 11 oktober de regeling wordt geplaats in de Staatscourant waarmee  Kyprolis (carfilzomib), Sarclisa (isatuximab) en Opdualag (relatlimab) in de sluis worden geplaatst.

Met deze wijziging van de Regeling zorgverzekering (hierna: Rzv) is de uitzondering van het basispakket als gevolg van de plaatsing in de sluis tijdelijk opgeheven voor de geneesmiddelen.
Zie voor verdere informatie de Staatscourant hieronder.