Enhertu zal per 11 april 2024 opgenomen worden in het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die voorafgaand één of meer behandelschema’s op basis van anti-HER2-therapieën hebben gekregen. De financiële afspraken gelden tot en met 31 december 2027. Voor de publicatie in de Staatscourant verwijs ik u naar het onderstaand document.