Voorafgaand aan elke publicatie van de Horizonscan Geneesmiddelen vraagt het Zorginstituut fabrikanten om informatie aan te leveren over verwachte nieuwe geneesmiddelen en indicatieuitbreidingen die de komende 30 maanden op de markt verwacht worden. De uitvraag vindt plaats via ons fabrikantenportaal. Alle fabrikanten met een account voor dit portaal krijgen hiervoor twee maal per jaar een uitnodiging. 

Wat gebeurt er met de informatie van de fabrikant
De informatie wordt voorgelegd aan inhoudelijke werkgroepen, samen met de input die door het Zorginstituut is verzameld. De experts in de werkgroepen bespreken de input en besluiten uiteindelijk om de informatie wel, niet of gedeeltelijk op te nemen in de Horizonscan. Meer informatie over de uitvraag en wat er met de informatie gebeurt staat beschreven in de â€˜toelichting werkwijze fabrikanten bij aanlevering informatie Horizonscan’.

N.B. werkgroepleden zullen over hun inschattingen niet rechtstreeks communiceren met de fabrikant. Alle communicatie over geneesmiddelen vindt plaats via het Zorginstituut.

Altijd informatie aanleveren
Naast de twee vaste uitvraagmomenten kan via het fabrikantenportaal het hele jaar door informatie worden aangeleverd aan het Zorginstituut. Buiten de vaste uitvraagmomenten kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie nog door de werkgroep kan worden besproken, voor opname in de eerstvolgende publicatie. Daar zal het Zorginstituut zich echter wel voor inspannen.

Betrokken worden in de uitvraag?
Bent u fabrikant van geneesmiddelen en wordt uw firma nog niet actief benaderd voor de uitvraag c.q. heeft u nog geen account voor ons fabrikantenportaal? Neem dan contact op middels horizonscan@zinl.nl.