Met deze wijziging van de Regeling zorgverzekering is het geneesmiddel acalabrutinib tijdelijk niet langer uitgesloten van het basispakket voor zover verstrekt: als monotherapie voor de behandeling van:

-niet-fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie met chronische lymfatische leukemie (hierna: CLL) die niet eerder zijn behandeld en die niet in aanmerking komen voor anti-CD20 behandeling;

-als monotherapie voor de behandeling van fitte patiënten > 65–70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie met CLL, die niet eerder zijn behandeld;

–als monotherapie voor de behandeling van fitte patiënten ≤ 65–70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie met CLL, die niet eerder zijn behandeld en met een ongemuteerd IGHV;

–als monotherapie voor de behandeling van niet-fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie met CLL, die niet eerder zijn behandeld en die wel in aanmerking komen voor anti-CD20 behandeling;

–in combinatie met venetoclax voor de behandeling van patiënten met CLL, die niet eerder zijn behandeld;

–in combinatie met bendamustine en rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten met mantelcellymfoom, die niet eerder zijn behandeld.

De einddatum van het financieel arrangement is 31 december 2026, zie voor verdere informatie onderstaande Staatscourant.