Met deze wijziging van de Regeling zorgverzekering (hierna: Rzv) is de plaatsing in de sluis – en daarmee de uitzondering van het basispakket – opgeheven voor de verstrekking van het geneesmiddel upadacitinib (merknaam: Rinvoq), voor de behandeling van patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn die onvoldoende hebben gereageerd op, niet meer reageren op of intolerant zijn voor een biologische behandeling.

De sluis wordt voor deze indicatie opgeheven. De vergoeding gaat in op de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant. Zie onderstaande Staatscourant.