Informatieverzameling
Voor de Horizonscan worden verschillende bronnen gebruikt, zoals informatie van de EMA en het CBG, klinische studies, pijplijnoverzichten of input van de vele betrokken experts.
Parallel hieraan wordt de farmaceutische industrie uitgenodigd om informatie over nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen tijdig te delen met het Zorginstituut. Vanuit al deze bronnen wordt vervolgens een concept-Horizonscan opgesteld.

Validatie door de werkgroepen
De concept-Horizonscan is ingedeeld in acht domeinen van aandoeningen die elk een eigen werkgroep hebben met experts uit het veld. Voorafgaand aan de publicatie van een nieuwe Horizonscan komt de werkgroep bij elkaar om de verzamelde informatie te bespreken en waar nodig aan te vullen, te wijzigen en te valideren. Met de input van de werkgroep maakt het Zorginstituut een update van de concept-Horizonscan

Momentopname
Het Zorginstituut benadrukt dat de Horizonscan een momentopname is en inschattingen betreft. De compleetheid en juistheid van de informatie kan niet worden gegarandeerd door het Zorginstituut of andere betrokken partijen. Er kunnen aan de Horizonscan geen rechten worden ontleend.