Bescherming persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

Als betrokkene heeft u recht op informatie over, inzage in en correctie van uw gegevens. U kunt hiervoor een verzoek doen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'AVG-inzageverzoek'.
Ook kunt u bij het Zorginstituut een klacht indienen als u van mening bent dat wij de wettelijke bepalingen niet naleven. Het instituut hanteert een privacyverklaring waarin de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens is uitgewerkt.

Responsible disclosure

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de beveiliging van zijn ICT-systemen. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van onze systemen of websites voorkomt. Constateert u zo’n zwakke plek, dan stellen we het zeer op prijs als u hier melding van maakt via het contatcformulier

Door de kwetsbaarheid te melden voordat u deze aan de buitenwereld kenbaar maakt, stelt u het Zorginstituut in staat om eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure. Het Zorginstituut volgt hierin het beleid van de Rijksoverheid.