Extended indication Chemonaieve, gemetastaseerde castratie-resistente prostaatcarcinoom.
Therapeutic value No judgement
Total cost 123,600,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Abiraterone / apalutamide
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Prostate cancer
Extended indication Chemonaieve, gemetastaseerde castratie-resistente prostaatcarcinoom.
Manufacturer Janssen
Mechanism of action Antiandrogen
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Androgeen receptor inhibitor. Fixed dose combination.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Expected Registration 2022
Registration phase Clinical trials
Additional comments Fabrikant geeft aan dat de datum van de indiening nog onbekend is en afhankelijk van verloop registratiestudie.

Therapeutic value

Current treatment options docetaxel (indien chemo-fit), abiraterone/prednison, enzalutamide
Therapeutic value No judgement
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 1000mg Abiraterone/240mg apalutamide
References NCT02257736

Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,648

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; GIPdatabank
Additional comments 2.302 diagnoses prostaatkanker stadium 4 in 2015. 75% van deze patiënten ontwikkelt CRCP (n=1.727). In 2015 werden 1.648 patiënten voor deze indicatie behandeld met enzalutamide. Afhankelijk van het uiteindelijke marktaandeel zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen voor Abiraterone/Apalutamide.

Expected cost per patient per year

Cost 70,000.00 - 80,000.00
References Horizonscan apalutamide en abiraterone.
Additional comments Fabrikant geeft aan dat de prijs nog niet bekend is. Aangezien het gaat om een combinatie van deze twee producten is de verwachting dat de prijs een combinatie is van de afzonderlijke bestanddelen (€30.000-40.000 voor apalutamide en €40.000 voor abiraterone)

Potential total cost per year

Total cost

123,600,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
References clinicaltrials.gov
Additional comments geen fase 3studies voor andere indicaties dan in de Horizonscan. In de Horizonscan: Gemetastaseerde hormoon-gevoelige, hoog-volume prostaat carcinoom & Niet-gemetastaseerde castratie resistente prostaat carcinoom.

Other information

There is currently no futher information available.