Abiraterone / apalutamide

Active substance
Abiraterone / apalutamide
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
New medicine (specialité)
Main indication
Prostate cancer
Extended indication
Chemonaieve, gemetastaseerde castratie-resistente prostaatcarcinoom.

1. Product

Manufacturer
Janssen
Mechanism of action
Antiandrogen
Route of administration
Oral
Therapeutical formulation
Tablet
Budgetting framework
Intermural (MSZ)
Additional comments
Androgeen receptor inhibitor. Fixed dose combination.

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Expected Registration
2022
Registration phase
Clinical trials
Additional comments
Fabrikant geeft aan dat de datum van de indiening nog onbekend is en afhankelijk van verloop registratiestudie.

3. Therapeutic value

Current treatment options
docetaxel (indien chemo-fit), abiraterone/prednison, enzalutamide
Therapeutic value
No judgement
Duration of treatment
Not found
Frequency of administration
1 times a day
Dosage per administration
1000mg Abiraterone/240mg apalutamide
References
NCT02257736

4. Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,648

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR; GIPdatabank
Additional comments
2.302 diagnoses prostaatkanker stadium 4 in 2015. 75% van deze patiënten ontwikkelt CRCP (n=1.727). In 2015 werden 1.648 patiënten voor deze indicatie behandeld met enzalutamide. Afhankelijk van het uiteindelijke marktaandeel zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen voor Abiraterone/Apalutamide.

5. Expected cost per patient per year

Cost
70,000 - 80,000
References
Horizonscan apalutamide en abiraterone.
Additional comments
Fabrikant geeft aan dat de prijs nog niet bekend is. Aangezien het gaat om een combinatie van deze twee producten is de verwachting dat de prijs een combinatie is van de afzonderlijke bestanddelen (€30.000-40.000 voor apalutamide en €40.000 voor abiraterone)

6. Potential total cost per year

Total cost

123,600,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
No

8. Indication extension

Indication extension
Yes
References
clinicaltrials.gov
Additional comments
geen fase 3studies voor andere indicaties dan in de Horizonscan. In de Horizonscan: Gemetastaseerde hormoon-gevoelige, hoog-volume prostaat carcinoom & Niet-gemetastaseerde castratie resistente prostaat carcinoom.

9. Other information

There is currently no futher information available.