Abiraterone / apalutamide

Werkzame stof
Abiraterone / apalutamide
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Prostaatkanker
Uitgebreide indicatie
Chemonaieve, gemetastaseerde castratie-resistente prostaatcarcinoom.

1. Product

Fabrikant
Janssen
Werkingsmechanisme
Anti-androgeen
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Androgeen receptor inhibitor. Fixed dose combination.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Verwachte registratie
2022
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant geeft aan dat de datum van de indiening nog onbekend is en afhankelijk van verloop registratiestudie.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
docetaxel (indien chemo-fit), abiraterone/prednison, enzalutamide
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
1000mg Abiraterone/240mg apalutamide
Bronnen
NCT02257736

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 1.648

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
2.302 diagnoses prostaatkanker stadium 4 in 2015. 75% van deze patiënten ontwikkelt CRCP (n=1.727). In 2015 werden 1.648 patiënten voor deze indicatie behandeld met enzalutamide. Afhankelijk van het uiteindelijke marktaandeel zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen voor Abiraterone/Apalutamide.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
70.000 - 80.000
Bronnen
Horizonscan apalutamide en abiraterone.
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant geeft aan dat de prijs nog niet bekend is. Aangezien het gaat om een combinatie van deze twee producten is de verwachting dat de prijs een combinatie is van de afzonderlijke bestanddelen (€30.000-40.000 voor apalutamide en €40.000 voor abiraterone)

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

123.600.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Bronnen
clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
geen fase 3studies voor andere indicaties dan in de Horizonscan. In de Horizonscan: Gemetastaseerde hormoon-gevoelige, hoog-volume prostaat carcinoom & Niet-gemetastaseerde castratie resistente prostaat carcinoom.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.