Uitgebreide indicatie

The adjuvant treatment after complete tumour resection in adult patients with stage IB-IIIA ALK-posi

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

3.887.740,80

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Alectinib

Domein

Oncologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

The adjuvant treatment after complete tumour resection in adult patients with stage IB-IIIA ALK-positive NSCLC

Merknaam

Alecensa

Fabrikant

Roche

Portfoliohouder

Roche

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

ATMP

Nee

Indieningsdatum

2024

Verwachte registratie

Oktober 2025

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Chemotherapie

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Maximaal 24 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

2 maal per dag

Dosis per toediening

600mg

Bronnen
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/alecensa-epar-product-information_nl.pdf
https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03456076

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

36 - 84

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/11/15/pakketadvies-osimertinib-tagrisso-bij-niet-kleincellige-longkanker-nsclc
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9020874/
Aanvullende opmerkingen
Volgens de budget impact analyse van osimertinib in de adjuvante NSCLC indicatie doen zich jaarlijks 1.193 stadium IB-IIIA  gereseceerd NSCLC  patiënten voor. Hiervan heeft minimaal 3% en maximaal 7% een ALK mutatie. Het jaarlijks patiëntvolume komt hiermee op minimaal 36 en max 84.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

64.795,68

Bronnen
Z-index en SMPC Alecensa
Aanvullende opmerkingen
Volgens de Z-index bedraagt de prijs voor Alecensa 150mg 240 stuks €5.399,64. De dosering is 600mg 2x daags. Hiermee komen de jaarlijkse kosten op €64.795,68 per patiënt.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.887.740,80

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.