Uitgebreide indicatie Amivantamab in combination with lazertinib is indicated for the treatment of adult patients with epi
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Amivantamab
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Amivantamab in combination with lazertinib is indicated for the treatment of adult patients with epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation (Exon 19 deletions [Exon 19del] or Exon 21 L858R substitution) positive, locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC).
Merknaam Rybrevant
Fabrikant Janssen
Portfoliohouder Janssen
Werkingsmechanisme Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Injectievloeistof
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Amivantamab is een bispecifiek antilichaam gericht tegen EGFR en cMet. Lazertinib is een orale derde-generatie EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI).

Registratie

ATMP Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Indiening en registratie nog onbekend. Klinische studie loopt nog.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties De huidige standaardbehandeling voor deze patiëntenpopulatie is osimertinib.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er wordt mogelijke substitutie verwacht van de huidige behandeloptie osimertinib. Osimertinib is echter wel oraal toe te dienen en amivantimab intraveneus, dit kan in het voordeel werken van osimertinib.
Dosis per toediening zie opmerkingenveld
Bronnen ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04487080
Aanvullende opmerkingen Patients receive amivantamab 1,050milligram (mg) intravenously (IV) for body weight less than (<)80 kilogram (kg) and 1,400mg for body weight greater than or equal to (>=)80 kg in 28-day cycles: once weekly in Cycle 1 (with a split dose on Days 1-2), and then every 2 weeks in subsequent cycles. Lazertinib is administered 240mg (80*3) orally once daily.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

222 - 444

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR2021; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf; Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties; https://doi.org/10.1038/s41392-019-0038-9; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf
Aanvullende opmerkingen In 2021 waren er 10.096 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.727 patiënten in stadium I, 822 patiënten in stadium II, 2.231 patiënten in stadium III, 5.247 patiënten in stadium IV. Uitgaande van stadium III/IV komt dat neer op zo'n 7.478 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium III/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (510 patiënten). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.988 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (ongeveer 6.151). Het aantal NSCLC patiënten met EGFR betreft zo'n 5 tot 10% van deze patiënten, hiervan heeft zo'n 85% een L858R of een ex(19)del mutatie ( 261tot 522 patiënten). Gezien het een indicatie betreft waarbij een mutatie een rol speelt is de verwachting dat van deze patiënten maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen (222 tot 444 patiënten). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score) een ondergeschikte rol speelt.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen De Apotheekinkoopprijs (AIP) per vial amivantamab (Rybrevant) (350 mg per vial): €1.090,10. De prijs van lazertinib is nog onbekend. De behandelduur is onbekend, klinische studie loopt nog.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.