Uitgebreide indicatie Erleada is indicated in adult men for the treatment of metastatic hormone-sensitive prostate cancer
Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 8.030.000,00
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Apalutamide
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Prostaatkanker
Uitgebreide indicatie Erleada is indicated in adult men for the treatment of metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC) in combination with androgen deprivation therapy (ADT).
Merknaam Erleada
Fabrikant Janssen
Werkingsmechanisme Anti-androgeen
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Androgeen receptor inhibitor.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juni 2019
Verwachte registratie Januari 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in december 2019.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Docetaxel, abiraterone, ADT, ADT + RT.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er wordt verwacht dat docetaxel dezelfde effectiviteit als abiraterone en apalutamide heeft.
Behandelduur Mediaan 20.5 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 240 mg
Bronnen NCT02489318; Chi et al. N Engl J Med. 2019 Jul 4;381(1):13-24.; Commissie BOM. NVMO. Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom, 2018.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Kanker.nl; Commissie BOM. NVMO. Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom, 2018.
Aanvullende opmerkingen In 2016 waren er 2.302 diagnoses prostaatkanker stadium 4. Ongeveer 25% van deze groep patiënten is hormoongevoelig en valt dus binnen de indicatie zoals geregistreerd bij de EMA (n=575). In april 2018 heeft zowel de richtlijn commissie prostaatcarcinoom als de commissie BOM van de NVMO in het rapport 'Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom' gesteld dat behandeling met docetaxel de voorkeur heeft voor deze indicatie. Naar verwachting zullen dan ook alleen de patiënten die niet geschikt worden geacht voor behandeling met docetaxel in aanmerking komen voor een behandeling met apalutamide. Het is moeilijk in te schatten hoe groot deze populatie zal zijn maar dit zal naar verwachting zeker niet meer dan de helft van de patiënten bedragen (<300). Gezien de (toekomstige) concurrentie binnen deze indicatie door abiraterone, enzalutamide en darolutamide zal hiervan een deel van de patiënten gebruik maken van apalutamide.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 40.150,00
Bronnen Z-index januari 2020; fabrikant.
Aanvullende opmerkingen De huidige lijstprijs van Erleada bedraagt €3.080 voor een behandelduur van 28 dagen en €40.150 per volledig jaar. Per 27 januari 2020 geregistreerd voor toepassing bij mHSPC patiënten. De aanspraak staat echter op NEE omdat de CieBOM dit product nog niet heeft beoordeeld.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

8.030.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen Geen fase III studies voor andere indicaties dan in de Horizonscan Geneesmiddelen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.