Autologous CD34+ cell enriched population that contains hematopoietic stem and progenitor cells transduced ex vivo using a lentiviral vector encoding the human arylsulfatase a gene

Werkzame stof
Autologous CD34+ cell enriched population that contains hematopoietic stem and progenitor cells transduced ex vivo using a lentiviral vector encoding the human arylsulfatase a gene
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Stofwisselingsziekten
Uitgebreide indicatie
Metachromatic Leukodystrophy (MLD)

1. Product

Fabrikant
Orchard
Werkingsmechanisme
Gentherapie
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Ook bekend als OTL-200. Metachromatische leukodystrofie is een zeldzame lysosomale stapelingsziekte die veroorzaakt wordt door mutaties in het gen wat codeert voor het arylsulfatase A (ARSA) enzym. Deze behandeling bestaat uit autologe CD34+ hematopoietische stam/progenitorcellen waar in functioneel ARSA cDNA is geincorporeerd via een lentivirale vector.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Accelerated assessment
Indieningsdatum
November 2020
Verwachte registratie
Juli 2020
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
uitkomsten van studies: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/04/1910644/0/en/Orchard-Therapeutics-Presents-an-Integrated-Data-Analysis-Demonstrating-Sustained-Clinical-Benefit-of-OTL-200-for-the-Treatment-of-Metachromatic-Leukodystrophy.html 29 patiënten met laat-infantiele of vroeg-juveniele vorm behandeld, waarvan 26 patiënten overleefden tot 7,5 jaar follow-up (mediaan 3,2 jaar). De drie sterfgevallen werden als niet gerelateerd aan de behandeling met OTL-200 beschouwd. Resultaten van patiënten die werden behandeld met OTL-200 werden vergeleken met die van een natural history cohort van 31 onbehandelde MLD patiënten van dezelfde leeftijd. Uitkomstmaat was de gross motor function measurement (GMFM) total score: - Het behandelingsverschil tussen laat-infantiele patiënten en het onbehandelde cohort was 65,6 procentpunten (p <0,001) en 71,5 procentpunten (p <0,001) bij een follow-up van respectievelijk twee en drie jaar. - Het behandelingsverschil tussen vroege juveniele patiënten en het onbehandelde cohort was 42 procentpunten (p = 0,036) en 56,7 procentpunten (p = 0,001) na respectievelijk twee en drie jaar follow-up. - Op een leeftijd waarop patiënten in het onbehandelde natuurlijke verleden cohort ernstige cognitieve stoornissen vertoonden, bleven de cognitieve prestatiescores voor de meeste behandelde patiënten binnen het normale bereik.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Allogene beenmergtransplantatie.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Er is geen curatieve therapie voorhanden. Behandelingen richten zich vooral op symptoombestrijding of het vertragen van progressie. Een allogene beenmergtransplantatie van een donor met een werkend ARSA enzym kan uitkomst bieden bij vroege MLD. Het voordeel van OTL-200 ten opzichte van allo-HSCT is dat er geen donor gevonden hoeft te worden. Hiermee is er ook geen risico op graft versus host disease. Daarmee is het potentieel minder toxisch, ook omdat de noodzaak tot immuunsuppressie vervalt na transplantatie. Tot op heden is geen vergelijking tussen uitkomsten gentherapie en allo-HSCT. Het is niet aannemelijk dat OTL-200 een gunstiger effect heeft op de systemische manifestaties en perifere zenuw aantasting.
Behandelduur
Gemiddeld eenmalig
Bronnen
NCT01560182; Kinderneurologie.eu; van Rappard, D. F. (2018). Metachromatic leukodystrophy: Natural evolution and treatment effects.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1 - 2

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
van Rappard, D. F. (2018). Metachromatic leukodystrophy: Natural evolution and treatment effects.
Aanvullende opmerkingen
Voor Nederland is de geschatte incidentie van MLD bij pasgeborenen 4-5 nieuwe gevallen per jaar. Patiënten dienen behandeld te worden in een vroeg stadium, voordat de cognitieve functie is verminderd. Dit wordt vaak te laat gediagnosticeerd. Het betekent in de praktijk dat alleen juveniele en adulte patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen. Er wordt een patiëntvolume van 1 - 2 patiënten per jaar verwacht.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen
Aangezien het hier een gentherapie voor een zeldzame ziekte betreft zal deze behandeling hoge kosten met zich meebrengen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.