Autologous CD34+ cell enriched population that contains hematopoietic stem and progenitor cells transduced ex vivo using a lentiviral vector encoding the human arylsulfatase a gene

Active substance Autologous CD34+ cell enriched population that contains hematopoietic stem and progenitor cells transduced ex vivo using a lentiviral vector encoding the human arylsulfatase a gene
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Metabolic diseases
Extended indication Metachromatic Leukodystrophy (MLD)

Product

Manufacturer Orchard
Mechanism of action Gene therapy
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Ook bekend als OTL-200. Metachromatische leukodystrofie is een zeldzame lysosomale stapelingsziekte die veroorzaakt wordt door mutaties in het gen wat codeert voor het arylsulfatase A (ARSA) enzym. Deze behandeling bestaat uit autologe CD34+ hematopoietische stam/progenitorcellen waar in functioneel ARSA cDNA is geincorporeerd via een lentivirale vector.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Submission date November 2020
Expected Registration July 2020
Orphan drug Yes
Registration phase Registration application pending
Additional comments uitkomsten van studies: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/04/1910644/0/en/Orchard-Therapeutics-Presents-an-Integrated-Data-Analysis-Demonstrating-Sustained-Clinical-Benefit-of-OTL-200-for-the-Treatment-of-Metachromatic-Leukodystrophy.html 29 patiënten met laat-infantiele of vroeg-juveniele vorm behandeld, waarvan 26 patiënten overleefden tot 7,5 jaar follow-up (mediaan 3,2 jaar). De drie sterfgevallen werden als niet gerelateerd aan de behandeling met OTL-200 beschouwd. Resultaten van patiënten die werden behandeld met OTL-200 werden vergeleken met die van een natural history cohort van 31 onbehandelde MLD patiënten van dezelfde leeftijd. Uitkomstmaat was de gross motor function measurement (GMFM) total score: - Het behandelingsverschil tussen laat-infantiele patiënten en het onbehandelde cohort was 65,6 procentpunten (p <0,001) en 71,5 procentpunten (p <0,001) bij een follow-up van respectievelijk twee en drie jaar. - Het behandelingsverschil tussen vroege juveniele patiënten en het onbehandelde cohort was 42 procentpunten (p = 0,036) en 56,7 procentpunten (p = 0,001) na respectievelijk twee en drie jaar follow-up. - Op een leeftijd waarop patiënten in het onbehandelde natuurlijke verleden cohort ernstige cognitieve stoornissen vertoonden, bleven de cognitieve prestatiescores voor de meeste behandelde patiënten binnen het normale bereik.

Therapeutic value

Current treatment options Allogene beenmergtransplantatie.
Therapeutic value Potential added value
Substantiation Er is geen curatieve therapie voorhanden. Behandelingen richten zich vooral op symptoombestrijding of het vertragen van progressie. Een allogene beenmergtransplantatie van een donor met een werkend ARSA enzym kan uitkomst bieden bij vroege MLD. Het voordeel van OTL-200 ten opzichte van allo-HSCT is dat er geen donor gevonden hoeft te worden. Hiermee is er ook geen risico op graft versus host disease. Daarmee is het potentieel minder toxisch, ook omdat de noodzaak tot immuunsuppressie vervalt na transplantatie. Tot op heden is geen vergelijking tussen uitkomsten gentherapie en allo-HSCT. Het is niet aannemelijk dat OTL-200 een gunstiger effect heeft op de systemische manifestaties en perifere zenuw aantasting.
Duration of treatment one-off
References NCT01560182; Kinderneurologie.eu; van Rappard, D. F. (2018). Metachromatic leukodystrophy: Natural evolution and treatment effects.

Expected patient volume per year

Patient volume

1 - 2

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References van Rappard, D. F. (2018). Metachromatic leukodystrophy: Natural evolution and treatment effects.
Additional comments Voor Nederland is de geschatte incidentie van MLD bij pasgeborenen 4-5 nieuwe gevallen per jaar. Patiënten dienen behandeld te worden in een vroeg stadium, voordat de cognitieve functie is verminderd. Dit wordt vaak te laat gediagnosticeerd. Het betekent in de praktijk dat alleen juveniele en adulte patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen. Er wordt een patiëntvolume van 1 - 2 patiënten per jaar verwacht.

Expected cost per patient per year

Additional comments Aangezien het hier een gentherapie voor een zeldzame ziekte betreft zal deze behandeling hoge kosten met zich meebrengen.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.