Uitgebreide indicatie First-line Treatment of Recurrent or Stage IV PD-L1+ Non-small Cell Lung Cancer.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Geen registratie verwacht

Product

Werkzame stof Avelumab
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie First-line Treatment of Recurrent or Stage IV PD-L1+ Non-small Cell Lung Cancer.
Merknaam Bavencio
Fabrikant Merck/Pfizer
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Monoklonaal antilichaam tegen PD-L1. Betreft een samenwerking tussen Merck en Pfizer.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen De fabrikant geeft aan dat er geen registratie meer verwacht wordt.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Pembrolizumab + chemotherapie, atezoluzimab + chemotherapie & nivolumab + ipilimumab.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Nog geen fase 3 data beschikbaar. Voor deze indicatie zijn er al veel geneesmiddelen op de markt, er wordt hierdoor veel concurrentie verwacht.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 2 weken
Dosis per toediening 10 mg/kg
Bronnen NCT02576574.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR, Expertopinie.
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. De indicatie betreft patiënten met NSCLC stadium IV. Avelumab als monotherapie in de eerste lijn bij een PD-L1-expressie van >1% zal naar verwachting slechts bij uitzondering bij een klein patiëntenaantal worden ingezet.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 35.901,00 - 71.803,00
Bronnen Fabrikant; G-Standaard januari 2022
Aanvullende opmerkingen De behandelkosten per jaar zullen afhangen van de studieresultaten (gemiddelde dosering/behandelduur). AIP Bavencio 20mg/ml voor flacon 10ml: €690,42 (januari 2022). Uitgaande van een behandeling van 6-12 maanden zullen de kosten respectievelijk €35.901,84 en €71.803,68 bedragen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.