Extended indication

Yescarta is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lym

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

5,559,000.00

Registration phase

Registered and not reimbursed

Product

Active substance

Axicabtagene ciloleucel

Domain

Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Indolent non-Hodgkin’s lymphoma

Extended indication

Yescarta is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) after three or more lines of systemic therapy.

Proprietary name

Yescarta

Manufacturer

Gilead

Portfolio holder

Gilead

Mechanism of action

CAR-T therapy

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

Yes

Submission date

August 2021

Expected Registration

June 2022

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered and not reimbursed

Additional remarks
Positieve CHMP-opinie verkregen in april 2022.

Therapeutic value

Current treatment options

De huidige standaardbehandeling voor patiënten met FL met een recidief na eerstelijns behandeling bestaat uit een aantal immunochemotherapie opties, radiotherapie of radio-labeled antilichaam, rituximab monotherapie of in combinatie met lenalidomide, en idelalisib (in rituximab refractaire patiënten). In de derde of latere lijns behandeling kunnen dezelfde opties gebruikt worden voor zover deze nog niet gebruikt zijn, of kan er gekozen worden voor een op PECC (etoposide, chlorambucil, lomustine, prednisolon) of DHAP (dexamethason, cisplatin, cytarabine) gebaseerd chemotherapie schema. De behandelkeuze hangt af van de eerder gegeven behandelingen en de responsduur.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

In de 75 patiënten die 3 of meer eerdere behandellijnen had ontvangen was de ORR (objectieve responspercentage) 91% en het CR (complete respons)-percentage 77%. De mediane tijd tot respons was 1 maand (spreiding: 0,8 tot 3,1 maanden), de mediane DOR (duur van respons) was 38,6 maanden en het percentage responders die deze respons behielden was 62% in maand 24. Negenentwintig van de 75 FL-patiënten met 3 of meer eerdere therapielijnen bereikten aanvankelijk een PR (partial response), waarvan er 19 later CR bereikten.

Duration of treatment

one-off

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

Eenmalige infusie (one-off)

References
SmPC: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/yescarta-epar-product-information_nl.pdf

Expected patient volume per year

Patient volume

17

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Dinnessen et al., Leukemia 2021(1); El-Galaly et al., Br J Haem 2015(2); Casulo et al., J Clin Oncol 2015 (3); Sortais et al., Ann Hematol 2020 (4); Freeman et al., Blood 2019 (5); Yoon et al., J Cancer 2021 (6); Lupiae FL registry (7);
Additional remarks
Er zijn 250 patiënten per jaar met folliculair lymfoom die een tweedelijns behandeling starten. Een deel van de FL patiënten met POD24 (n=48) die na een derdelijns-behandeling zijn uitbehandeld zal mogelijk gebruik maken van Axicabtagene ciloleucel. Er wordt verwacht dat er in de derde lijn 25 patiënten zullen zijn waarvan er 17 in aanmerking komen voor een CAR T-celtherapie.

Expected cost per patient per year

Cost

327,000.00

References
Fabrikant; Pakketadvies sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie, ZIN 2019.
Additional remarks
De kosten van een eenmalige infusie van axi-cel zijn voor deze indicatie nog niet vastgesteld. De kosten kunnen mogelijk vergelijkbaar zijn met de indicatie waar reeds een uitspraak over gedaan is door middel van een pakketadvies.

Potential total cost per year

Total cost

5,559,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

No

References
Addisinsight
Additional remarks
Geen verdere indicatie-uitbreidingen verwacht voor axicabtagene ciloleucel

Other information

There is currently no futher information available.