Extended indication Treatment of influenza: Xofluza is indicated for the treatment of uncomplicated influenza in patien
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 39,000.00
Registration phase Registered and not reimbursed

Product

Active substance Baloxavir marboxil
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Viral infections other
Extended indication Treatment of influenza: Xofluza is indicated for the treatment of uncomplicated influenza in patients aged 12 years and above. Post‑exposure prophylaxis of influenza Xofluza is indicated for post-exposure prophylaxis of influenza in individuals aged 12 years and above. Xofluza should be used in accordance with official recommendations.
Proprietary name Xofluza
Manufacturer Roche
Mechanism of action Virus inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Cap-dependent endonuclease inhibitor, remt de replicatie door de virale polymerase.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date December 2019
Expected Registration January 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered and not reimbursed
Additional remarks In juni 2018 ingediend in de Verenigde Staten bij de FDA onder priority review. Positieve CHMP-opinie in november 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Oseltamivir, zanamivir
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Dit is een krachtig anti-influenza middel, beter dan de huidige middelen. Resistentie ontstaat echter snel. Daarom lijkt combinatiebehandeling met een van de bestaande middelen een logische keuze en is waarschijnlijk voorbehouden aan ernstig zieke patiënten die opgenomen worden met influenza (zoals ernstig immuun gecompromitteerde patiënten, iedere IC patiënt met influenza). De indicatie ongecompliceerde influenza, is niet iets dat in Nederland snel geïmplementeerd zal worden. Profylactische toepassingen in verpleeghuizen zijn ook denkbaar, maar ook daar wordt terughoudendheid verwacht en zal dit slechts ingezet worden wanneer er sprake is van een ongecontroleerde uitbraak.
Duration of treatment one-off
Dosage per administration 40-80 mg
References NCT02954354; Farmacotherapeutisch Kompas
Additional remarks Eenmalig gebruik en dosering is afhankelijk van gewicht van de patiënt.

Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Volksgezondheidenzorg.info
Additional remarks Patiëntvolume laat zich moeilijk voorspellen. Schattingen van de incidentie van influenza lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot een paar miljoen per jaar. Ongeveer 20% van de patiënten bezoekt de huisarts. Aantallen zijn sterk afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de aard van de griepepidemie. Grove schatting: paar honderd patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost < 130.00
References Medicijnkosten.nl; Farmacotherapeutisch Kompas
Additional remarks De huidige behandelopties (oseltamivir en zanamivir) worden niet vergoed en kosten ongeveer €25 per behandeling. In de Verenigde Staten wordt de prijs per behandeling $150 (€130).

Potential total cost per year

Total cost

39,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.