Extended indication Proctitis Ulcerosa (mild matig)
Therapeutic value Possible benefit in ease of use
Total cost 1,283,686.50
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Budesonide
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Bowel diseases
Extended indication Proctitis Ulcerosa (mild matig)
Proprietary name Budenofalk 4mg zetpil
Manufacturer Dr. Falk
Portfolio holder Dr. Falk
Mechanism of action Immunosuppression
Route of administration Rectal
Therapeutical formulation Suppository
Budgetting framework Extramural (GVS)

Registration

Registration route Decentralised
Type of trajectory Normal trajectory
Particularity New therapeutical formulation
ATMP No
Submission date August 2021
Expected Registration December 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed

Therapeutic value

Current treatment options Rectaal/oraal mesalazine, rectaal budesonide, rectaal/oraal immunomodulatoren of combinatietherapie.
Therapeutic value Possible benefit in ease of use
Substantiation Alleen de toedieningsvorm van dit budesonide preparaat is uniek, er bestaan reeds tabletten, klysma en schuim. Een zetpil bereikt over het algemeen alleen het rectum, waar een schuim tevens het sigmoïd en een klysma ook het colon descendens kan bereiken.
Duration of treatment Average 7 week / weeks
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 4 mg
References Samenvatting van product kenmerken Kruis et al. Clin GastroenterolHepatology 2019;17:98–106.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 3,551

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NTVG (1); Gipdatabank (2);
Additional remarks Uit enkele grote onderzoekingen in Engeland en Denemarken blijkt, dat de prevalentie van (idiopathische) proctitis en colitis ulcerosa in deze landen 80-120 per 100.000 is. 1-3 Als dit ook voor Nederland zou gelden, zouden zo'n 12.000-18.000 patiënten in aanmerking kunnen komen (1). Het is echter de verwachting dat het enkel ingezet zal worden bij patiënten die voordelen ondervinden aan deze nieuwe toedieningsvorm. In 2021 ontvingen 3.551 patiënten budesonide schuim of klysma. Mogelijk zal een gedeelte van deze patiënten gebruik maken van de zetpil (2).

Expected cost per patient per year

Cost 311.00 - 412.00
References fabrikant, samenvatting product kenmerken
Additional remarks Verwachte kosten aangepast naar aanleiding van toegekende prijs. Minimale kosten: 6 weken * 7 dagen = 42 zetpillen; maximale kosten: 8 weken * 7 dagen = 56 zetpillen.

Potential total cost per year

Total cost

1,283,686.50

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.