Uitgebreide indicatie Vocabria will be available as film-coated tablets (30 mg) and as a prolonged-release suspension for
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 2.700.000,00
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Cabotegravir
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie HIV
Uitgebreide indicatie Vocabria will be available as film-coated tablets (30 mg) and as a prolonged-release suspension for injection (400 and 600 mg). The active substance of Vocabria is cabotegravir, a direct- acting antiviral (ATC code: J05AJ04) known as an integrase strand transfer inhibitor (INI). Cabotegravir inhibits HIV integrase by binding to the integrase active site and blocking the strand transfer step of retroviral deoxyribonucleic acid (DNA) integration which is essential for the HIV replication cycle. Vocabria is to be used in combination with Rekambys (rilpivirine), another long-acting antiretroviral.
Merknaam Vocabria
Fabrikant ViiV
Werkingsmechanisme HIV remmer
Toedieningsweg Intramusculair
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Een orale toedieningsvorm (tablet) is ook in ontwikkeling. Long acting HIV remmer. HIV integrase inhibitor + non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Augustus 2019
Verwachte registratie December 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in oktober 2020.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Eerste combinatietherapie die long acting is. Dit is goed voor de therapietrouw. Resistentie bij stoppen of staken behandeling is een risico. Non-inferieur ten opzichte van continueren orale medicatie. Dit is een uitkomst voor patiënten die moeite hebben met orale therapie. Vergt van patiënten daarentegen wel 6 ziekenhuisbezoeken per jaar in plaats van 2 bezoeken per jaar indien met orale medicatie behandeld wordt.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 8 weken
Bronnen Scrip
Aanvullende opmerkingen ATLAS trial met its primary endpoints in august 2018

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

250

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Monitoring Report 2017 (HIV Monitoring, pagina 41), SHM.
Aanvullende opmerkingen In 2016 waren in Nederland 19.035 mensen met HIV in zorg. 97% hiervan (18.552) was ooit gestart met de antiretrovirale combinatietherapie (cART). In 2019 waren er 580 nieuwe diagnoses van HIV. Gezien het switchen van bestaande patiënten en gezien niet iedere nieuwe patiënt in aanmerking komt voor dit geneesmiddel is de schatting dat er in de komende 2 jaar 500 patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 9.600,00 - 12.000,00
Aanvullende opmerkingen In dezelfde orde van grootte als huidige STR's die variëren van €800 tot €1.000 per maand. Het regime van 4 à 8 weken in combi met rilpivirine betekent wel 2 intramusculaire injecties (6-12x per jaar in plaats van 2x per jaar ziekenhuisbezoeken). Mogelijk is er impact op het intramuraal budget door vaker bezoek aan de poli. De kosten bestaan grotendeels niet uit meerkosten maar uit vervanging van bestaande middelen (relevant voor budget impact).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.700.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Op termijn mogelijke indicatie-uitbreiding voor de preventie van HIV (fase 3 studie in Amerika).
Bronnen clinicaltrials.gov, https://www.sps.nhs.uk/medicines/cabotegravir/

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.