Uitgebreide indicatie Locally advanced (inoperable) or metastatic Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Growth Factor
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Capivasertib
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Borstkanker
Uitgebreide indicatie Locally advanced (inoperable) or metastatic Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Negative (HR+/HER2-) breast cancer following recurrence or progression on or after endocrine therapy.
Fabrikant AstraZeneca
Portfoliohouder AstraZeneca
Werkingsmechanisme Overig
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Mei 2023
Verwachte registratie Juni 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Gezien de resultaten van de SONIA studie is de verwachting dat de inzet van CDK4/6 remmers hoofdzakelijk in de tweede lijn zal plaatsvinden. Dat betekent voor de plaatsbepaling dat de inzet van capivasertib in de derde lijn zal zijn. Vanwege de nieuwe PASKWIL criteria is het de verwachting dat de CAPItello-291 studie alleen een positief CieBOM advies zal krijgen voor de vooraf bepaalde AKT-pathway altered subgroep.
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 400 mg (2 tabletten van 200 mg twee keer per dag = totale dosering per dag is 800 mg) op dag 1 tot 4 van elke week tot aan progressie. In combinatie met fulvestrant in lijn met label.
Bronnen CAPItello-291 (NCT04305496)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 580

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen IKNL, Pakketadvies Enhertu, Meegdes et al. '21, Turner et al. '23
Aanvullende opmerkingen Invasief mammacarcinoom. Per jaar worden er 15.000 patiënten geïdentificeerd (IKNL). 750 (5%) daarvan betreft de novo gemetastaseerde patiënten (st IV). Van de overgebleven 14.250 (95%) St I-III patiënten, krijgen 2.138 (15%) patiënten gemetastaseerd ziekte (Pakketadvies Enhertu). In totaal hebben dus 750+2.138=2.888 patiënten een gemetastaseerd mammacarcinoom. 2.223 (77%) patiënten uit deze groep betreft HR+/HER2negatief patiënten (IKNL). 2.112 (95%) van deze patiënten zullen uiteindelijk starten met eerstelijns systemische behandeling (Meegdes et al '21). 1.415 (67%) van deze patiënten bereikt uiteindelijk de derdelijns behandeling. Behandeling met capivasertib zal beperkt worden tot patiënten met een AKT-pathway altered profiel. Maximaal 580 (41%) (Turner et al '23) patiënten zullen in aanmerking komen voor de behandeling met capivasertib voor deze indicatie.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Prostaatkanker (fase III)
Bronnen Adis Insight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.