Crisaborole

Werkzame stof
Crisaborole
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Staquis is indicated for treatment of mild to moderate atopic dermatitis in adults and paediatric patients from 2 years of age with ≤ 40% body surface area (BSA) affected

1. Product

Merknaam
Staquis
Fabrikant
Pfizer
Werkingsmechanisme
Interleukineremmer
Toedieningsweg
Lokaal
Toedieningsvorm
Zalf
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Crisaborole, a non-steroidal boron-containing small molecule, inhibits PDE-4, which then inhibits the release of TNF-α, IL-12 and IL-23 and other inflammatory cytokines

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juni 2018
Verwachte registratie
Maart 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in januari 2020. Geregistreerd in maart 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Topical corticoid steroids (TCSs), topical calcineurin inhibitors (TCIs)
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
In de AD-301 & AD-302 trials is aangetoond dat crisaborole effectiever (pruritis) is dan vehikel alleen. Op dit moment wordt crisaborole onderzocht in de NCT03539601 trial en wordt de effectiviteit vergeleken met TCIs & TCSs. Vergelijkbaar met klasse 1-2 lokale steroïden, mogelijk steroïd-sparend effect.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Bronnen
Fabrikant; NCT02118766; NCT02118792 20 mg/g ointment
Aanvullende opmerkingen
De zalf kan continue gebruikt worden voor een korte periode en ook periodiek voor langere duur.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 123.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Expert opinie
Aanvullende opmerkingen
Indicatiegebied crisaborole is mild tot matig eczeem, dit in tegenstelling tot dupilumab (matig tot ernstig eczeem). In Nederland was de incidentie in 2015 145.000 patiënten van 2 jaar en ouder (volksgezondheid.info). 85% (n=123.000 ) hiervan heeft mild tot matige atopische dermatitis (marktonderzoek). De behandeling van atopische dermatitis verloopt stapsgewijs afhankelijk van de ernst van de ziekte. Volgorde: emollient, TCS, TCI en systemische behandeling. Mild tot matig eczeem kan in principe goed behandeld worden met deze middelen, maar gezien de corticofobie bij veel patiënten , apothekers en behandelaars is het mogelijk dat crisaborale toch frequent wordt voorgeschreven. Het is nog onduidelijk hoeveel van de 123.000 patiënten die mogelijk in aanmerking komen crisaborole daadwerkelijk zullen gaan ontvangen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
GoodRx.com; GIPdatabank; Clinical review crisaborole FDA
Aanvullende opmerkingen
In de VS zijn de kosten voor een tube van 60 gram $740 dollar. 0,5 tot 1,0 Finger Tip Unit (FTU) dekt ongeveer 2% lichaamsoppervalk. Er gaan ongeveer 120 FTU's in een tube, uitgaande van 0,5 g per FTU. Gebruik sterk afhankelijk van de aangedane huidoppervlakte. Maar een tube per maand lijkt niet onrealistisch ($8.800 in totaal). Waarschijnlijk zullen de kosten in Europa lager zijn. De prijsstelling zal niet vóór het vierde kwartaal van 2020 beschikbaar zijn. De prijs wordt (mede) vastgesteld op basis van de therapeutische waarde tov andere beschikbare therapieën. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de prijzen van huidige beschikbare behandelopties.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Kinderen 3-24 maanden
Bronnen
NCT03356977
Aanvullende opmerkingen
Afhankelijk van studieresultaten zouden kinderen 3-24 maanden in aanmerking kunnen komen voor crisaborole.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.