Extended indication Extension of indication to include treatment of paediatric patients (age ≥ 6 to < 18 years) with rel
Therapeutic value Possible added value
Total cost 255,112.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Crizotinib
Domain Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Aggressive non-Hodgkin’s lymphoma
Extended indication Extension of indication to include treatment of paediatric patients (age ≥ 6 to < 18 years) with relapsed or refractory systemic anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive anaplastic large cell lymphoma (ALCL) and with unresectable, recurrent, or refractory ALK-positive inflammatory myofibroblastic tumour (IMT)
Proprietary name XALKORI
Manufacturer Pfizer
Portfolio holder Pfizer
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Proteïnekinaseremmer

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date May 2021
Expected Registration October 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks EMA registratie is verkregen in oktober 2022. Het betreft een indicatie uitbreiding. Crizotinib is al geregistreerd voor: a) De eerstelijns behandeling bij volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). b) De behandeling bij volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). c) De behandeling bij volwassenen met ROS1-positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Therapeutic value

Therapeutic value Possible added value
Substantiation Momenteel is er geen geregistreerde ALK-remmer voor kinderen in Europa wat problematisch is. ALK remmers zijn zeker effectief bij ALCL en IMT, 2 tumoren die met ALK fusies gepaard gaan en veelal op de kinderleeftijd voorkomen. Ook bij neuroblastoom zijn er ALK-mutaties. Crizotinib is het eerste geneesmiddel dat vooral in de Verenigde Staten onderzocht is en waar in Europa een waiver voor was goedgekeurd door de EMA. De kinderdosering is daar gepusht tot 280mg/m2, met name om te kijken of de neuroblastomen reageren. Er is nu FDA approval voor deze dosering. In Europa hebben we voor de fusieziekten vaker de 165mg/m2 aangehouden. Ook voor ceritinib, brigatinib en lorlatinib lopen op dit moment studies. Het zou een meerwaarde hebben een ALK remmer in te zetten voor deze patiëntpopulatie. Xalkori werd onderzocht bij 22 patiënten met ALCL & 14 patiënten met IMT. De ORR was 86% voor ALCL & 86% voor IMT.
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 280mg / m2
References NCT00939770, https://www.kinderformularium.nl/denekamp-schaal
Additional remarks De mediane behandelingsduur voor patiënten met ALCL die de 280mg/m2 dosis kregen = 4,2 maanden, en voor patiënten met IMT die de 280mg/m2 dosis kregen is de mediane behandelingsduur 18,9 maanden. De aanbevolen dosering van crizotinib voor pediatrische patiënten met ALCL of IMT is 280mg/m2 oraal tweemaal daags tot progressie van de ziekte of onaanvaardbare toxiciteit, in de SmPC wordt een doseringsschema gegeven.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 4

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Folder Non-Hodgkin-lymfomen, Prinses Maxima Centrum https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=NL&Expert=98841 Richtlijn SKION-ALCL-Recidief Folder Tumoren van de weke delen, Prinses Maxima Centrum Casanova et al. 2020 “Inflammatory myofibroblastic tumor: The experience of the European pediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group (EpSSG)”
Additional remarks Jaarlijks zijn er 35 tot 50 kinderen met een non-Hodgkin lymfoom, daarvan heeft 10 tot 20% ALCL (3 tot 10 kinderen). Van deze 3 tot 10 kinderen is 80% ALK+ (3-8 kinderen), waarvan 25 tot 40% relapsed/refractory is (1 tot 3 kinderen). Maximaal komen er per jaar 1 tot 3 kinderen met ALCL in aanmerking voor behandeling met crizotinib. IMT Jaarlijks zijn er 40 kinderen met een wekedelen tumor, daarvan heeft 5% IMT (2 kinderen). Van deze 2 kinderen is 66,7% ALK+ (1-2 kinderen), waarvan 30 tot 50% unresectable, recurrent of refractory is (0 tot 1 kinderen). Maximaal komen er per jaar 0 tot 1 kinderen met IMT in aanmerking voor behandeling met crizotinib. In totaal gaat het jaarlijks voor beide indicaties om 1 tot 4 kinderen die behandeld kunnen worden met crizotinib. Alle patiënten worden behandeld in het Prinses Maxima centrum.

Expected cost per patient per year

Cost 36,860.00 - 90,696.00
References taxe mei 2023
Additional remarks De AIP (exclusief BTW) voor een verpakking van Xalkori 200mg van 60 stuks is €4.328. De AIP (exclusief BTW) voor een verpakking van Xalkori 250mg van 60 stuks is €4.733. De gemiddelde kosten per patiënt voor een ALCL-patiënt bedragen €36.860 en voor een IMT-patiënt €90.696 (voor IMT is de mediane behandelingsduur meer dan een jaar, de kosten voor een heel jaar behandelen = €57.585)

Potential total cost per year

Total cost

255,112.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.