Uitgebreide indicatie

Chronic Heart Failure With Preserved Ejection Fraction (HFpEF).

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

2.500.000,00

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Dapagliflozine

Domein

Cardiovasculaire aandoeningen

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Overige medicatie hart-en vaatziekten

Uitgebreide indicatie

Chronic Heart Failure With Preserved Ejection Fraction (HFpEF).

Merknaam

Forxiga

Fabrikant

AstraZeneca

Werkingsmechanisme

SGLT-remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Filmomhulde tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

2022

Verwachte registratie

2023

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Fabrikant verwacht indiening in 2022

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Op dit moment is er geen geregistreerde standaardtherapie voor hartfalenpatiënten met preserved ejection fraction (HFpEF).

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

10 mg

Bronnen
NCT03619213 (DELIVER)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 5.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank; Horizonscan empagliflozin;
Aanvullende opmerkingen
De verwachting is dat dapagliflozine de concurrentie aan zal gaan met de andere SGLT2-remmers. In 2018 waren er 5.533 gebruikers van Entresto. Net als bij de andere SGLT2-remmers is de verwachting dat dit geneesmiddel breder zal worden ingezet, dit gezien de nieuwe inzichten over de therapeutische waarde. De verwachting is dat het gebruik van SGLT2-remmers bij de huidige indicaties flink toe zal gaan nemen (verwachting: een stijging naar ruim 100.000 patiënten bij diabetes mellitus 2 op een relatief korte termijn). Ook is de verwachting dat het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus breed zal worden ingezet (verwachting: mogelijk gaat dat om zo’n 250.000-500.000 patiënten). Deze markt zal verdeeld moeten worden met andere SGLT-2 remmers die geregistreerd zijn voor deze indicatie.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

500,00

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Uitgaande van 100% therapietrouw en tabletten van 10mg en de prijs in de G-Standaard van €1,37 per tablet, zijn de kosten €500 per patiënt per jaar (365,25*1,37).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.500.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Renal failure

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.