Uitgebreide indicatie Extension of indication to include population with Heart Failure and LVEF > 40% (HFpEF).
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 2.500.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Dapagliflozine
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Overige medicatie hart-en vaatziekten
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include population with Heart Failure and LVEF > 40% (HFpEF).
Merknaam Forxiga
Fabrikant AstraZeneca
Portfoliohouder AstraZeneca
Werkingsmechanisme SGLT-remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Filmomhulde tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Augustus 2022
Verwachte registratie Juni 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Op dit moment is er geen geregistreerde standaardtherapie voor hartfalenpatiënten met preserved ejection fraction (HFpEF).
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 10 mg
Bronnen NCT03619213 (DELIVER)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 5.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIPdatabank; Horizonscan empagliflozin;
Aanvullende opmerkingen De verwachting is dat dapagliflozine de concurrentie aan zal gaan met de andere SGLT2-remmers. In 2018 waren er 5.533 gebruikers van Entresto. Net als bij de andere SGLT2-remmers is de verwachting dat dit geneesmiddel breder zal worden ingezet, dit gezien de nieuwe inzichten over de therapeutische waarde. De verwachting is dat het gebruik van SGLT2-remmers bij de huidige indicaties flink toe zal gaan nemen (verwachting: een stijging naar ruim 100.000 patiënten bij diabetes mellitus 2 op een relatief korte termijn). Ook is de verwachting dat het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus breed zal worden ingezet (verwachting: mogelijk gaat dat om zo’n 250.000-500.000 patiënten). Deze markt zal verdeeld moeten worden met andere SGLT-2 remmers die geregistreerd zijn voor deze indicatie.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 500,00
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen Uitgaande van 100% therapietrouw en tabletten van 10mg en de prijs in de G-Standaard van €1,37 per tablet, zijn de kosten €500 per patiënt per jaar (365,25*€1,37).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.500.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen DAPA-MI, renal failure

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.