Uitgebreide indicatie

Multipel myeloom frontline behandeling in combinatie met VRd voor patiënten die niet in aanmerking k

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

29.734.020,00

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Daratumumab

Domein

Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie

Multipel myeloom frontline behandeling in combinatie met VRd voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een ASCT.

Merknaam

Darzalex

Fabrikant

Janssen

Werkingsmechanisme

Anders, zie opmerkingenveld

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectie

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
anti-CD38

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

December 2022

Verwachte registratie

September 2023

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Fabrikant verwacht registratie in september 2023. Dit geneesmiddel is niet meer breed uitgesloten: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29010.html.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Dosis per toediening

1800mg

Bronnen
fabrikant, NCT03652064
Aanvullende opmerkingen
Eerste jaar: 20 toedieningen; Tweede jaar+: 13 toedieningen

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 340

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR, Pakketadvies daratumumab, expert opinie.
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks aantal nieuwe multipel myeloom patiënten bedraagt 1.333 (NKR 2018), waarvan 90% symptomatisch: 1.200. 50% van de patiënten zijn non-fit voor ASCT zijn >70 jaar en met comorbiditeiten en hiervan krijgt uiteindelijk 70% een actieve behandeling (420 patiënten). Maximaal 80% van deze groep krijgt Isa-VRd, Dara-VRd of Dara-Rd  (336 patiënten) en 20% van deze groep krijgt een andere behandeling (84). De verwachting is dat Isa-VRd en Dara-VRd een vergelijkbare effectiviteit hebben en beter zullen werken dan Dara-Rd. Er vindt dan substitutie plaats binnen deze 80%. Inschatting maximaal 340 patiënten die dus in aanmerking kunnen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

< 87.453,00

Bronnen
Fabrikant, G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Eerste jaar: €87.453; Tweede jaar+: €56.845

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

29.734.020,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.