DCVAC

Werkzame stof DCVAC
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Prostaatkanker
Uitgebreide indicatie Added to Standard Chemotherapy for Men With Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer

Product

Fabrikant Sotio
Werkingsmechanisme Immunostimulatie
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Immunostimulants

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2020
Verwachte registratie 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur Niet gevonden
Bronnen NCT02111577

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen 2.302 diagnoses prostaatkanker stadium 4 in 2015. 75% van deze patiënten ontwikkelt CRCP (n=1.727). In 2015 werden 1.648 patiënten voor deze indicatie behandeld met enzalutamide. Een deel van deze patienten zal in aanmerking komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen prostate cancer at various stages
Bronnen https://www.sotio.com/pipeline/dcvac-product-candidates

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.