Uitgebreide indicatie Chronic Hand Eczema
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Delgocitinib
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Huidziekten
Uitgebreide indicatie Chronic Hand Eczema
Fabrikant Leo Pharma
Portfoliohouder Leo Pharma
Werkingsmechanisme JAK tyrosine kinaseremmer
Toedieningsweg Cutaan
Toedieningsvorm Creme
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Mechanism of action: PAN-JAK inhibitor (JAK 1, 2 en 3 + TYK 2)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum 2024
Verwachte registratie 2025
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Topicale corticosteroïden (TCS), phototherapy, alitretenoïne en ciclosporine.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Het grootste deel van de patiënten met chronisch handeczeem kan goed behandeld worden met lokale corticosteroïden. Als dit dagelijks nodig is met hoge klasse kan delgocitinib ingezet worden als corticosteroïd-sparend geneesmiddel. Het is ook zinvol als er bijwerkingen zijn van lokale corticosteroïden zoals atrofie van de huid. De verwachting is dat delgoctinib geïndiceerd zal worden bij ernstig handeczeem, na falen op topicale steroïden. Het zal dan concurreren met bijvoorbeeld alitretinoine. Uit de recent gepubliceerde 2b studie wordt niet duidelijk wat de effectiviteit is van delgocitinib bij de verschillende maten van ernst van handeczeem. Om daar antwoord op te krijgen moeten we de resultaten van delta 2 en 3 afwachten.
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 20 mg/g
Bronnen NCT05355818, NCT04949841, NCT04872101, NCT04871711, NCT05259722

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 4.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen L Loman. Hand eczema and lifestyle factors in the Dutch general population: Evidence for smoking, chronic stress, and obesity. 2022 (1); Gipdatabank(2);
Aanvullende opmerkingen Een Nederlandse cohort studie in de algemene bevolking liet zien dat 1,9% van de mensen boven de 25 jaar ooit ernstig handeczeem heeft gehad (1). Het geneesmiddel alitretenoïne, dat in dezelfde lijn ingezet wordt had ongeveer 4.000 gebruikers in 2021. Er wordt verwacht dat deze patiëntengroep mogelijk ook delgocitinib kan gaan gebruiken.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Er lopen vele fase 2 studies: Alopecia areata; Autoimmune disorders; Discoid lupus erythematosus; Hypersensitivity; Inverse psoriasis
Bronnen Adis Insight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.