Uitgebreide indicatie Limited stage small cell lung cancer (LS-SCLC) following concurrent platinum-based chemotherapy and
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 34.425.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Durvalumab
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Limited stage small cell lung cancer (LS-SCLC) following concurrent platinum-based chemotherapy and radiation therapy in combination with Tremelimumab.
Merknaam Imfinzi
Fabrikant AstraZeneca
Portfoliohouder AstraZeneca
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Anti PD-L1 + anti CTLA-4

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Voor durvalumab geldt tot eind 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties. Voor tremulimumab geldt dat deze in de sluis is geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-8134.html

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties No active treatment (observation)
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er zijn nog geen resultaten van de ADRIATIC studie bekend.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening Durvalumab 1500mg, tremelimumab 75mg (maximum of 4 doses)
Bronnen NCT03703297 (ADRIATIC)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 510

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR2018 (1);
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er 510 patiënten met kleincellig longcarcinoom in stadium 1,2 en 3. Mogelijk zal een gedeelte van deze patiëntengroep in aanmerking komen voor de behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 45.000,00 - 90.000,00
Aanvullende opmerkingen De dosis durvalumab is 1.500mg elke 4 weken tot ziekteprogressie. Prijs per toediening is dan 3x€2.328=€6.984. Voor 6 maanden is dit 26/4x€6.984=€45.396. Voor 52 weken is dit 52/4x€6.984=€90.792. In de studie wordt durvalumab onderzocht als monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Afhankelijk van de behandelduur zal de prijs per jaar tussen de €45.000 en €90.000 bedragen uitgaande van 6 of 12 maanden behandeling. Deze kosten betreffen alleen durvalumab.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

34.425.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.