Uitgebreide indicatie Treatment of TP53 Mutant Myelodysplastic Syndromes (MDS).
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Eprenetapopt
Domein Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie AML/MDS
Uitgebreide indicatie Treatment of TP53 Mutant Myelodysplastic Syndromes (MDS).
Fabrikant Aprea
Werkingsmechanisme Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Apoptosis stimulant; Thioredoxin reductase inhibitor; Tumour suppressor protein p53 stimulant.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Bronnen NCT03745716

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen Aantal diagnoses myelodysplastisch syndroom in 2016: 737.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Aanvullende opmerkingen Geen andere fase 3 studies die nu lopen (december 2020).

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.