Extended indication Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen pe
Therapeutic value Possible added value
Total cost 150,000,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Erenumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Headache
Extended indication Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.
Proprietary name Aimovig
Manufacturer Novartis
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Erenumab is CGRP-remmer. Het is een humaan monoklonaal antilichaam dat bindt aan de receptor voor ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP) en remt daardoor het effect van CGRP en heeft geen significante activiteit tegen andere receptoren van de familie van calcitonine.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date July 2017
Expected Registration July 2018
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP opinie mei 2018. Geregistreerd in juli 2018. Vergoedingsdossier in behandeling bij het Zorginstituut.

Therapeutic value

Current treatment options In ontwikkeling zijn andere GCRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: eptinezumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva of flunarizine) falen.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 70-140 mg
References NCT02456740; NCT02483585; NCT02066415; amgen.com; novartis.com; SmPC

Expected patient volume per year

Patient volume

20,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn, Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148.
Additional remarks Fabrikant: Max. patiëntvolume gebaseerd op: Populatie >18 jaar, prevalentie migraine 15% (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn). Diagnose 39% van populatie (DRG 2014), > 4 hoofdpijndagen per maand (25% van totale populatie): 160.000-200.000 patiënten (Hoofdpijnnet) 8–12% van migraine patienten gebruikt preventieve therapie ± 24.000 (Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148). Van max. naar realistisch patiëntvolume: Betreft totaalvolume alle CGRP remmers: % van de groep beschreven zoals hierboven beschreven onder behandeling bij de neuroloog. Te verwachten marktaandeel binnen de klasse CGRP remmers 25%. Novartis geeft op basis van marktonderzoek aan een patiëntvolume van 20.000 te verwachten (augustus 2018). Brief NVN geeft de volgende redenering aan: aantal Nederlanders boven de 20 jaar is 13,2 mln. personen (CBS), hiervan 12%-15% actief migraine (1,6 mln. - 2mln. personen), hiervan 30% - 40% 2 of meer aanvallen per maand (480.000 - 800.000 personen), hiervan 70% of meer formeel onvoldoende verbetering met acute aanvalsbehandeling (d.w.z. pijnvrij kleiner-gelijk aan 2 uur en voor de gehele duur van de aanval zonder recurrence) = 336.000 - 560.000, hiervan feitelijk ontevreden en willen ook profylaxe = 224.000 - 374.000, hiervan wordt geschat dat de helft wordt doorgestuurd naar een neuroloog = 112.000 - 187.000. Hiervan wordt geschat dat 60% of meer onvoldoende verbetering of te veel last van bijwerkingen met bestaande profylactica = 67.200 - 122.200

Expected cost per patient per year

Cost 5,000.00 - 10,000.00
References Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors as Preventive Treatments for Patients with Episodic or Chronic Migraine: Effectiveness and Value, ICER 2018
Additional remarks ICER gaat uit van een geschatte prijs van $8.500 per patiënt per jaar voor erenumab of fremanezumab bij chronische of episodische migraine. Huidige standaardbehandeling (profylaxe) is goedkoop, echter ziekteverzuim als gevolg van migraine neemt mogelijk af en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten dus ook. De verwachting is dat het bedrag per patiënt per jaar tussen de €5.000 en €10.000 euro zal komen te liggen.

Potential total cost per year

Total cost

150,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.