Uitgebreide indicatie Behandeling van pancreatic adenocarcinoma die gefaald hebben op eerstelijns therapie.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Eryaspase (asparaginase)
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Alvleesklierkanker
Uitgebreide indicatie Behandeling van pancreatic adenocarcinoma die gefaald hebben op eerstelijns therapie.
Merknaam Graspa
Fabrikant ERYtech
Werkingsmechanisme Enzym
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Asparagine modulator

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Estimated Primary Completion Date November 2020 phase 3.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties chemotherapie
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie 1 maal per 2 weken
Dosis per toediening 100 U/kg
Bronnen NCT03665441
Aanvullende opmerkingen Eryaspase (Asparaginase) wordt naast chemotherapie gegeven.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen In totaal zijn er 1.743 patiënten met stadium III en stadium IV alvleesklierkanker. Gezien de nieuwe behandelopties voor pancreascarcinoom is het nog onduidelijk hoeveel patiënten er in de tweedelijn zullen worden behandeld.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen AdisInsight
Aanvullende opmerkingen Wel voor andere indicaties onderzocht (onder andere borstkanker), maar geen indicatie-uitbreidingen in de komende 2 jaar verwacht.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.