Extended indication

Moderately severe to severe Haemophilia B (adult)

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

40,000,000.00

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Fidanacogene elaparvovec

Domain

Cardiovascular diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Hemostasis promoting medication

Extended indication

Moderately severe to severe Haemophilia B (adult)

Manufacturer

Pfizer

Mechanism of action

Gene therapy

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Een AAV vector die een high-activity Factor IX transgene bevat.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Accelerated assessment

Particularity

New medicine with Priority Medicines (PRIME)

ATMP

Yes

Submission date

April 2023

Expected Registration

June 2024

Orphan drug

Yes

Registration phase

Clinical trials

Additional remarks
Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP. Fabrikant verwacht de indiening in het tweede kwartaal 2023  en de  registratie in het tweede kwartaal van 2024.

Therapeutic value

Current treatment options

Huidige behandeling bestaat uit intraveneus stollingsfactor IX concentraat (uit plasma bereid of recombinant). Er zijn producten met standaard en verlengde halfwaardetijd. In de toekomst ook wellicht Entranacogene dezaparvovec.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Na succesvolle gentherapie is er geen noodzaak meer tot profylactische onderhoudsbehandeling met factor IX concentraat. Er is nog wel factor IX concentraat nodig bij bloedingen of operaties (tenzij de met gentherapie bereikte factor IX niveaus zeer hoog zijn). Fidanacogene elaparvovec bevat dezelfde genetische variant met extra hoge factor IX activiteit als entranacogene dezparvovec. In theorie hebben zij een vergelijkbare werkzaamheid. Het enige verschil is het type AAV vector. Fidanacogene elaparvovec is op basis van een AAV8 vector, terwijl entranacogene dezaparvovec op basis van een AAV5 vector is. Patiënten kunnen van nature antistoffen hebben tegen zo'n vector en dus soms wel voor de ene maar niet voor de andere vector in aanmerking komen. Dus vanuit AAV antistoffen zouden de vectoren complementair kunnen zijn.

Duration of treatment

one-off

References
NCT03861273
Additional remarks
Eenmalige intraveneuze toediening gedurende 1 uur

Expected patient volume per year

Patient volume

< 40

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
erfelijkheid.nl, expert opinie.
Additional remarks
Het totaal aantal hemofilie B patiënten wordt geschat op 400 in Nederland. Hemofilie B komt hoofdzakelijk bij mannen voor. Vooralsnog komen alleen de volgende patiënten in aanmerking; patiënten met ernstige hemofilie B, patiënten die volwassen zijn, patiënten die in verleden geen remmende antistoffen tegen factor IX hebben gehad, patiënten die geen antistoffen hebben tegen de vector AAV-8 en patiënten die niet besmet zijn met hepatitis B of C. Het aantal patiënten dat in aanmerking komt is hierdoor beduidend lager, naar verwachting potentieel maximaal 40 patiënten in totaal. Let wel: een deel van deze patiënten (ongeveer 10-15) wordt in studieverband al behandeld, het reële aantal patiënten dat in aanmerking komt zal daarom nog lager liggen dan deze 40 patiënten.

Expected cost per patient per year

Cost

> 1,000,000.00

References
Expert opinie; medicijnkosten.nl; Farmacotherapeutisch Kompas.
Additional remarks
Glybera, de eerste gentherapie die in Europa op de markt werd gebracht kostte zo'n €1.000.000 per patiënt per jaar. Mogelijk gaat dit geneesmiddel een prijs krijgen richting de €1.000.000. Een patiënt met een ernstige vorm van hemofilie B kost momenteel €200.000-€300.000 per jaar. De fabrikant geeft aan dat de prijsstelling niet vóór de vierde kwartaal van 2023 beschikbaar zal zijn. De prijs wordt (mede) vastgesteld op basis van de therapeutische waarde ten opzichte van andere beschikbare therapieën. Hierbij zal rekening worden gehouden met de prijzen van huidige beschikbare behandelopties.

Potential total cost per year

Total cost

40,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

No

Other information

There is currently no futher information available.