Uitgebreide indicatie

Treatment of severe and moderately severe haemophilia B (congenital factor IX deficiency) in adult p

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Totale kosten

140.000.000,00

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof

Fidanacogene elaparvovec

Domein

Cardiovasculaire aandoeningen

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Hemostase bevorderende medicatie

Uitgebreide indicatie

Treatment of severe and moderately severe haemophilia B (congenital factor IX deficiency) in adult patients without a history of factor IX inhibitors and without detectable antibodies to variant AAV serotype Rh74

Fabrikant

Pfizer

Portfoliohouder

Pfizer

Werkingsmechanisme

Gentherapie

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Een AAV vector die een high-activity Factor IX transgene bevat.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

ATMP

Ja

Indieningsdatum

April 2023

Verwachte registratie

Augustus 2024

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
Fabrikant verwacht registratie in de tweede helft van 2024

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Huidige behandeling bestaat uit intraveneus stollingsfactor IX concentraat (uit plasma bereid of recombinant). Er zijn producten met standaard en verlengde halfwaardetijd. In de toekomst ook wellicht Entranacogene dezaparvovec.

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Na succesvolle gentherapie is er geen noodzaak meer tot profylactische onderhoudsbehandeling met factor IX concentraat. Er is nog wel factor IX concentraat nodig bij bloedingen of operaties (tenzij de met gentherapie bereikte factor IX niveaus zeer hoog zijn). Fidanacogene elaparvovec bevat dezelfde genetische variant met extra hoge factor IX activiteit als entranacogene dezparvovec. In theorie hebben zij een vergelijkbare werkzaamheid. Het enige verschil is het type AAV vector. Fidanacogene elaparvovec is op basis van een AAVSpark-100 vector, terwijl entranacogene dezaparvovec op basis van een AAV5 vector is. Patiënten kunnen van nature antistoffen hebben tegen zo'n vector en dus soms wel voor de ene maar niet voor de andere vector in aanmerking komen. Dus vanuit AAV antistoffen zouden de vectoren complementair kunnen zijn. De resultaten uit de BENEGEN-2 studie zijn nog niet gepubliceerd.

Behandelduur

eenmalig

Bronnen
NCT03861273
Aanvullende opmerkingen
Eenmalige intraveneuze toediening gedurende 1 uur

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 40

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Erfelijkheid.nl (1), HemoNed. rapportage 2022 (2) expert opinie (3).
Aanvullende opmerkingen
In Nederland zijn ongeveer 400 patiënten met hemofilie B (1). Hemofilie B komt hoofdzakelijk bij mannen voor. Vooralsnog komen de volgende patiënten hiervoor in aanmerking; patiënten met ernstige hemofilie B, patiënten die volwassen zijn, patiënten die in verleden geen remmende antistoffen tegen factor IX hebben gehad, patiënten die geen antistoffen hebben tegen de vector AAV-5 en patiënten die niet besmet zijn met hepatitis B of C. Het aantal is dus beduidend lager. Er zijn in Nederland 86 ernstige hemofilie B patiënten en 36 matig-ernstige hemofilie B patiënten geregistreerd in (2). Hoeveel hiervan onder de criteria vallen qua leeftijd, nooit antistoffen, niet besmet met hepatitis B/C is moeilijk te zeggen. De inschatting is maximaal 40 patiënten. Let wel: een deel van deze patiënten (ongeveer 10-15) wordt in studieverband al behandeld, het reële aantal patiënten dat in aanmerking komt zal daarom nog lager liggen dan deze 40 patiënten (3).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

< 3.500.000,00

Bronnen
Fabrikant; record etranacogene dezaparvovec
Aanvullende opmerkingen
De prijs is nog niet vastgesteld. De prijsstelling zal niet vóór het tweede kwartaal van 2024 beschikbaar zijn. Hierbij zal rekening worden gehouden met de prijzen van huidige beschikbare behandelopties. In de Verenigde Staten is de lijstoprijs van de concurrent Hemgenix gesteld op $3,500,000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

140.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.