Extended indication Chronische nierschade bij diabetes type 2
Therapeutic value No judgement
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Finerenone
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Diabetes
Extended indication Chronische nierschade bij diabetes type 2
Proprietary name Finerenone
Manufacturer Bayer
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Third-generation potent and selective oral, non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist (MRA)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date December 2020
Expected Registration February 2022
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Patiënten met chronische nierschade en diabetes mellitus type 2 (DM2) worden in Nederland behandeld met een ACE-remmer of een ARB om progressie van chronische nierschade tegen te gaan. Vanwege bijwerkingen wordt spironolacton (off-label) toegevoegd aan een ACE remmer of ARB in zeer specifieke gevallen (patiënten met een ernstige albuminurie).
Therapeutic value No judgement
Substantiation Finerenone is selectiever voor de mineralocorticoïdreceptor dan spironolacton en heeft een grotere affiniteit dan eplerenone. Of dit ook echt meerwaarde heeft, moet blijken uit de klinische studies. Als meerwaarde ten opzichte van bestaande middelen (bijvoorbeeld hyperkaliemie) bovenop ACE-i en ARBs wordt aangetoond, dan zou er een indicatie voor patiënten met diabetes en proteïnurie kunnen ontstaan. In de fase 3 studie (FIDELIO-DKD) werd een significante verlaging van de tijd tot nierfalen gevonden ten opzichte van placebo. Daarnaast werd een verlaging van de estimated glomerular filtration rate (eGFR) groter dan of gelijk aan 40% van baseline over een periode van tenminste 4 weken aangetoond.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 10 - 20 mg
References NCT02540993, NCT02545049; Dojki et al. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2017 Sep;26(5):368-374

Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 2,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Nierstichting, Diabetesfonds
Additional comments Diabetesfonds: al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar 1.200 bij. Dit gaat om 62.400 Nederlanders per jaar. Gezien nierschade afhankelijk is van het aantal jaren dat iemand leeft met diabetes zullen veelal niet de nieuwe patiënten in aanmerking komen. Nierstichting: 28% van de mensen met diabetes heeft chronische nierschade. Inschatting is dat dit een latere lijnsbehandeling wordt en er mogelijk 100 tot enkele duizenden patiënten per jaar in aanmerking komen voor finerenone.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Chronic heart failure
References AdisInsight

Other information

There is currently no futher information available.