Uitgebreide indicatie Kerendia is indicated for the treatment of chronic kidney disease (stage 3 and 4 with albuminuria) a
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 7.144.875,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Finerenon
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie Kerendia is indicated for the treatment of chronic kidney disease (stage 3 and 4 with albuminuria) associated with type 2 diabetes in adults.
Merknaam Kerendia
Fabrikant Bayer
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Third-generation potent and selective oral, non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist (MRA)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum November 2020
Verwachte registratie Februari 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP opinie ontvangen in december 2021. Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of finerenon (Kerendia®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Finerenon kan worden ingezet voor de behandeling van chronische nierschade (CNS) bij volwassenen met diabetes mellitus type 2. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om finerenon op te nemen op bijlage 1B van het GVS en aan de vergoeding een nadere voorwaarde te verbinden (bijlage 2). Dit is het vierde geneesmiddel dat het CBG en het Zorginstituut hebben beoordeeld in een parallelle procedure.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Patiënten met chronische nierschade en diabetes mellitus type 2 (DM2) worden in Nederland behandeld met een ACE-remmer of een ARB om progressie van chronische nierschade tegen te gaan. Vanwege bijwerkingen wordt spironolacton (off-label) toegevoegd aan een ACE remmer of ARB in zeer specifieke gevallen (patiënten met een ernstige albuminurie).
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Finerenon wordt toegevoegd aan de bestaande behandeling welke in Nederland in ieder geval bestaat uit een ACE-remmer of een ARB, regulatie van de bloedglucose en eventueel statines of plaatjes-aggregatieremmers. Mogelijk zullen SGLT2-remmers in de toekomst een prominentere rol innemen als onderdeel van SoC voor de behandeling van DM type 2 en CNS. Finerenon zal daar dan nog bovenop komen. In FIDELIO en FIGARO zijn patiënten die met SGLT2-remmers behandeld werden niet geëxcludeerd. Consistente renale en cardiovasculaire voordelen van finerenon werden waargenomen onafhankelijk van en in combinatie met het gebruik van een SGLT2-remmers. Het is dus mogelijk dat de combinatie van finerenon met SGLT-2-remmers een additief effect heeft, dat verband kan houden met hun verschillende werkingsmechanismen. Er moet mogelijk nog wel meer onderzoek gedaan worden om dit verder aan te tonen. Daarnaast zal finerenon ook ingezet kunnen worden voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een SGLT2-remmer, vanwege contra-indicaties en/of bijwerkingen (bijvoorbeeld patiënten die een diabetisch ketoacidose hebben doorgemaakt of hoog risico hebben op volumedepletie). Het zou wel kunnen dat de andere MRS's niet zijn geregistreerd voor deze indicatie, maar wel worden gebruikt. Het voordeel is ook dat ze extra bloeddrukverlagend zijn, in tegenstelling tot finerenone. Weliswaar zijn ze ook geassocieerd met hyperkaliemie, maar of finerenone die bijwerking daadwerkelijk minder heeft kan waarschijnlijk enkel op basis van direct vergelijkend onderzoek worden gezegd en beseft moet worden dat in de FIDELIO / FIGARO trials de populatie met een hoog Kalium was geëxcludeerd.
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 10 - 20 mg
Bronnen NCT02540993, NCT02545049; Dojki et al. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2017 Sep;26(5):368-374 Bakris GL, et al. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2025845

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

6.525 - 13.050

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Nierstichting, Diabetesfonds, GVS-advies Finerenone
Aanvullende opmerkingen Diabetesfonds: al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar 1.200 bij. Dit gaat om 62.400 Nederlanders per jaar. Gezien nierschade afhankelijk is van het aantal jaren dat iemand leeft met diabetes zullen veelal niet de nieuwe patiënten in aanmerking komen. In het GVS-advies van Zorginstituut Nederland wordt uitgegaan van een patiëntvolume van 6525-13050.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 730,00
Bronnen GVS-advies finerenon (Kerendia®) bij de behandeling van chronische nierschade bij volwassenen met diabetes mellitus type 2, ZIN 2022

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

7.144.875,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Chronic heart failure
Bronnen AdisInsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.