Extended indication

Columvi as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

16,537,500.00

Registration phase

Positive CHMP opinion

Product

Active substance

Glofitamab

Domain

Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Aggressive non-Hodgkin?s lymphoma

Extended indication

Columvi as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B‑cell lymphoma (DLBCL), after two or more lines of systemic therapy.

Proprietary name

Columvi

Manufacturer

Roche

Portfolio holder

Roche

Mechanism of action

Immunostimulation

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
NP30179 Phase 1b

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

May 2022

Expected Registration

June 2023

Orphan drug

Yes

Registration phase

Positive CHMP opinion

Additional remarks
Positieve opinie CHMP in april 2023.

Therapeutic value

Current treatment options

Polatuzumab plus bendamustine plus rituximab, CAR-T of bendamustine plus rituximab.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Glofitamab is een bispecifiek antilichaam. De drie bi-specifieke behandelingen die binnenkort de markt betreden zullen gaan concurreren met de CAR-T behandelingen. Het voordeel is dat het in een fixed duration wordt gegeven van 33 weken. 60 tot 70% van de patiënten reageert goed en met een lange duur van respons. Een nadeel is dat dit geneesmiddel intraveneus toegediend moet worden.

Duration of treatment

Maximal 33 week / weeks

Frequency of administration

1 times every 3 weeks

Dosage per administration

Cyclus 1 dag 1: 2,5 mg en dag 8 10 mg; cyclus 2 en verder: dag 1 30 mg

References
NCT03075696; https://www.roche.ch/com/investors/updates/inv-update-2022-05-27.htm
Additional remarks
Mediaan is 5 cycli (12 weken)
Voorbehandeling met 1 dosis obinituzumab

Expected patient volume per year

Patient volume

126 - 168

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
(1)	Advies sluisplaatsing Zynlonta; (2)  NKR-cijfers 2021; (3) Sehn et al. 2021; (4) Sehn et al. 2021, Advies herbeoordeling axicabtagene ciloleucel (Yescarta®), Zorginstituut Nederland, juni 2021
Additional remarks
DLBCL is een van de vaakst voorkomende, agressieve non-Hodgkin lymfomen. Voor de inschatting van het maximale patiëntvolume is de lijn van Advies sluisplaatsing Zynlonta gevolgd (1). 
De incidentie van DLBCL (inclusief PMBCL) betreft 1.653 patiënten in 2021. Al deze patiënten kunnen in aanmerking komen voor een eerstelijnsbehandeling (1). Er wordt in de behandeling onderscheid gemaakt in stadium I en II (30%) en stadium III en IV (70%). Van de patiënten met stadium I en II is 5% primair refractair en heeft 95% een complete response, waarvan maximaal 10% relapsed. Van de patiënten met stadium III en IV is 15% primair refractair en heeft 85% een complete response, waarvan maximaal 25% een relapse heeft (n=491) (3). 50% van de patiënten die in aanmerking komen voor een tweedelijnsbehandeling is geen kandidaat voor autologe stamceltransplantatie (ASCT) en start met een andere behandeling in de tweede lijn (n=246 patiënten) (2). Daarvan komt ongeveer de helft van de patiënten in aanmerking voor een behandeling in de derde lijn (n=123 patiënten) (3). 50% van de patiënten is wel kandidaat voor ASCT en ontvangt chemotherapie, waarna 50% refractair is en start met een behandeling in de derde lijn (n=246). De andere 50% heeft wel een response na chemotherapie en kan starten met een ASCT. Van deze groep zal 50% uiteindelijk relapsen en starten met een behandeling in de derde lijn (n=184) (4) Voor een behandeling in de derde lijn komen er uiteindelijk maximaal 123+184=307 patiënten in aanmerking (4).
De maximale inschatting van het patiëntvolume is 307 patiënten. Het toekomstige patiënten volume hangt daarnaast af van de CAR-T’s in de 2e lijn, omdat deze de stamceltransplantaties mogelijk zullen vervangen en door een hogere respons het aantal patiënten in de derde lijn verlagen.

De inschatting van het patiëntvolume per jaar door de werkgroep is 126 tot 168 patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost

105,000.00 - 120,000.00

References
Fabrikant
Additional remarks
Er is nog geen officiële prijs bekend, naar verwachting zal een volledige behandeling van 12 cycli tussen de €105.000 en €120.000 zijn.

Potential total cost per year

Total cost

16,537,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) - second-line with chemotherapy

References
SPS UK

Other information

There is currently no futher information available.