Extended indication Enerzair Breezhaler is indicated as a maintenance treatment of asthma in adult patients not adequate
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 4,666,800.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Indacaterol acetate/glycopyrronium bromide/mometasone furoate
Domain Lung diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Asthma
Extended indication Enerzair Breezhaler is indicated as a maintenance treatment of asthma in adult patients not adequately controlled with a maintenance combination of a long‑acting beta2‑agonist and a high dose of an inhaled corticosteroid who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year.
Proprietary name Enerzair Breezhaler
Manufacturer Novartis
Mechanism of action LABA / LAMA / ICS
Route of administration Inhalation
Therapeutical formulation Inhalation powder
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Triple combinatie poederinhalator therapie met een LABA, LAMA, ICS component.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date May 2019
Expected Registration July 2020
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in april 2020. De voorgestelde prijs van Enerzair® Breezhaler® als combinatietherapie is lager dan de prijs van de losse componenten bij elkaar. Het Zorginstituut adviseert om Enerzair® Breezhaler® op basis van technische redenen op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

Therapeutic value

Current treatment options Andere triple therapieën (Trimbow, Trelegy Ellipta)
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Mometason is het krachtigste ICS dat thans beschikbaar is. Zal dan in Nederland voor het eerst als ICS beschikbaar worden; wel al beschikbaar als neusspray (Nasonex). Mometason (Asmanex) is in 2011 door het Zorginstituut beoordeeld als onderling vervangbaar met overige inhalatiecorticosteroïden. De verwachting is dat er onderlinge concurrentie met trimbow zal ontstaan. Het verschil tussen de twee middelen ligt onder andere in eenmaal daags versus twee maal daagse toediening.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a day
References Fabrikant; CFH-rapport 11/28: mometasonfuoraat (Asmanex®)
Additional comments [IND/GLY/MF] 150mcg/50mcg/160mcg, gelijk aan een afgeleverde dosis van 114mcg/46mcg/136mcg

Expected patient volume per year

Patient volume

1,667 - 10,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Volksgezondheidenzorg.info; Weersink et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6232; expertopinie
Additional comments In 2015 waren er naar schatting 613.500 personen met astma. 5%-10% van de astmapopulatie is moeilijk instelbaar (30.000-60.000). Uit analyses van declaratiecijfers blijkt dat er in 2020 ongeveer 5.000 astmapatiënten een vaste triple combinatie gebruikten. Momenteel gebruiken ruim 30.000 astmapatiënten losse triple-combinaties. Naar verwachting zal het aandeel vaste triples de komende jaren stijgen al zal zullen niet alle losse combinaties gesubstitueerd worden. Trimbow zal de markt moeten delen met Trimbow en Trelegy Ellipta. Als er uitgegaan wordt van een gelijke verdeling zal dit betekenen dat er 1.667 patiënten in aanmerking zullen komen voor deze behandeling met een groei over de komende jaren.

Expected cost per patient per year

Cost 800.00
References Medicijnkosten.nl
Additional comments Prijs zal waarschijnlijk competitief zijn aan bestaande inhalatoren. Vergelijkbaar met Trimbow. €66,13 per verpakking is de prijs €0,55 per dosis en €2,21 per dag (2 keer per dag 2 inhalaties). Duurder dan elk van de bestanddelen afzonderlijk maar goedkoper dan de som van de losse componenten. Minderkosten in geval van gepast gebruik, meerkosten in geval van het te verwachten overmatig voorschrijven.

Potential total cost per year

Total cost

4,666,800.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.