Uitgebreide indicatie treatment of diabetes mellitus in adults
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde voor een subgroep
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Insulin Icodec
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie treatment of diabetes mellitus in adults
Fabrikant Novo Nordisk
Portfoliohouder Novo Nordisk
Werkingsmechanisme Insulinepreparaat
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Eenmaal wekelijkse dosering

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum April 2023
Verwachte registratie Mei 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde voor een subgroep

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Langwerkende insuline fase 3 studie loopt. Er zijn nog geen resultaten bekend. Er wordt verwacht dat de uitkomst zal zijn dat once-weekly insulin, evengoed of zelfs beter is als daily insulin. De meeste artsen lijken 1 keer per week injectie niet perse een voordeel te vinden, zeker niet waar het aanpassen van de dosering betreft, anderzijds valt 1 keer per week wel te combineren met bijvoorbeeld 1 keer per week GLP-1ra. Mogelijk is de toediening vooral een voordeel voor een subgroep van patiënten in de thuiszorg of psychiatrie.
Toedieningsfrequentie 1 maal per week
Bronnen NCT04880850; NCT04848480

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen Gipdatabank(1);
Aanvullende opmerkingen In 2016 waren er 446.462 gebruikers van insuline (totaal van 12 verschillende producten) (1). De prijs van dit product zal mogelijk niet identiek zijn aan andere insulines. In dat geval zullen enkel niche indicaties overblijven - thuiszorg, non-compliance en mensen met een beperking.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.