Uitgebreide indicatie Treatment of diabetes mellitus in adults.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Insulin lispro (ultra rapid formulation)
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie Treatment of diabetes mellitus in adults.
Merknaam Lyumjev
Fabrikant Eli Lilly
Werkingsmechanisme Insulinepreparaat
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen An ultra rapid formulation of insulin lispro, an analogue of human insulin. Maaltijd insuline voor behandeling diabetes mellitus Type 1 en Type 2. De hulpstoffen van deze formulering zorgen voor een snellere opname van lispro.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Bijzonderheid Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum April 2019
Verwachte registratie Maart 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in januari 2020.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er lijkt behoefte aan sneller werkende kortwerkende insuline bij de behandeling van diabetes die maaltijd insuline nodig heeft en de verwachtingen waren met het beschikbaar komen van de kortwerkende variant van aspart (Fast-acting insulin aspart - FiAsp) hoog gespannen, maar in de praktijk viel het toch tegen. Wellicht is URLi nog iets sneller qua profiel en ontstaan er in de praktijk wel voordelen. De eerste trials waarvan de resultaten in een press release bekend zijn gemaakt (PRONTO) laten non-inferiority zien, maar geen superiority. Wel betere postprandiale coverage, maar dat had FiAsp ook. Kortom, het is nog onduidelijk wat de therapeutische waarde van dit middel zal zijn, er is op dit moment nog geen meerwaarde aangetoond.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen GIP databank
Aanvullende opmerkingen Insuline lispro had in 2019 zo'n 14.818 gebruikers. Naast insuline lispro ook vele andere insulines waarmee dit middel de concurrentie aan gaat. Novorapid had in 2019 zo'n 144.030 gebruikers. Gebaseerd op de ervaringen met FiAsp wordt geen grote impact verwacht.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 300,00 - 400,00
Bronnen Gip databank en medicijnkosten.nl.
Aanvullende opmerkingen FiAsp heeft dezelfde prijs als NovoRapid. Verwachting is dat dit product ook in diezelfde range zal liggen. Vergoeding per patiënt per jaar voor Novorapid betreft zo'n €319,20.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.