Insuline voor inhalatie

Werkzame stof
Insuline voor inhalatie
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
Type 1 and 2 diabetes mellitus

1. Product

Merknaam
Afrezza
Fabrikant
MannKind
Werkingsmechanisme
Insulinepreparaat
Toedieningsweg
Inhalatie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Ultra rapid acting human insulin using Technosphere® drug delivery technology.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Beschikbaar in de Verenigde Staten. Onduidelijk of dit geneesmiddel nog op de Europese markt gaat komen.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Subcutane ultra korte insulines
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Qua effectiviteit waarschijnlijk gelijkwaardig. Meerwaarde zit in de patiëntengroep met een naaldenfobie.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
3 maal per dag
Dosis per toediening
1.5 x de dosis van ultra korte insuline
Bronnen
Pettus et al. Diabetes Technol Ther. 2018 Jun;20(6):448-451

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
In 2016 waren er 446.462 gebruikers van insuline (totaal van 12 verschillende producten). Afrezza zal hier een aandeel van moeten veroveren en zal zich waarschijnlijk richten op de groep patiënten die een voorkeur heeft voor inhalatie. Aangezien een naaldenfobie maar beperkt voorkomt is de inschatting dat deze groep zeer klein is, ongeveer 100 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
300 - 350
Aanvullende opmerkingen
Gezien de verwachting is dat de meerwaarde alleen voor een kleine groep geldt en er alternatieven voor handen zijn zal Afrezza vergelijkbaar geprijsd worden met andere snelwerkende insulinepreparaten. In 2017 werd voor snelwerkende insulines voor injectie per patiënt €334,50 vergoed.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

32.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Aanvullende opmerkingen
additionele kosten zijn extra longfunctietesten elke 6 maanden.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.