Extended indication Adjunctive treatment to levodopa-based regimens in patients with Parkinson’s disease
Therapeutic value Possible added value
Total cost 4,500,000.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Istradefylline
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Parkinson's
Extended indication Adjunctive treatment to levodopa-based regimens in patients with Parkinson’s disease
Proprietary name Nouryant
Manufacturer Kyowa
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Adenosine A2 receptor antagonists

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date January 2020
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional remarks FDA heeft dit geneesmiddel al geregistreerd voor bovenstaande indicatie. Negatieve CHMP-opinie in juli 2021, in september 2021 werd een herbeoordeling aangevraagd door de fabrikant. Deze is in november 2021, echter afgewezen.

Therapeutic value

Current treatment options levodopa/​carbidopa (en levodopa in combinatie met andere decarboxylaseremmers). Amantadine, APO-go en COMT-remmers.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Het is het eerste geneesmiddel voor Parkinson in zijn categorie (A2a-receptor antagonist). Hierdoor kan het eventueel een uitkomst bieden voor patiënten die niet meer goed uitkomen op andere therapieën buiten de levodopa om (dopaminerg). Het is een toevoeging aan levodopa (ook in combinatie met decarboxylaseremmers). Het kan ingezet worden om off-episoden te verminderden. Patiënten hebben waarschijnlijk gemiddeld 1 uur minder "off" tijd.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 20 mg - 40 mg
References NCT01968031; - Park A. Istradefylline for the treatment of Parkinson's disease. Expert Opin Pharmacother 2012; Mizuno Y. Clinical efficacy of istradefylline (KW-6002) in Parkinson's disease: a randomized, controlled study. Mov Disord 2010. Mizuno Y, Adenosine A2A receptor antagonist istradefylline reduces daily off time in Parkinson's disease. Mov Disord 2013.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 5,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GIP databank
Additional remarks In 2018 waren er volgens de GIP databank 83 gebruikers van de APO-go pen en 1.800 gebruikers van COMT-remmers. Daarnaast waren 4.268 gebruikers van amantadine (mogelijk niet alleen voor Parkinson gebruikt in het geval van off-symptomen bij levodopa, gezien de leeftijd). Er waren verder in 2018 iets meer dan 1.000 gebruikers van MAO-B remmers. Naar verwachting zal dit leiden tot maximaal 5.000 patiënten die jaarlijks gebruik zullen maken van istradefylline.

Expected cost per patient per year

Cost 800.00 - 1,000.00
References GIP databank
Additional remarks Kosten naar verwachting vergelijkbaar met levodopa in combinatie met andere decarboxylaseremmers

Potential total cost per year

Total cost

4,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.