Uitgebreide indicatie

Tibsovo in combinatie met azacitidine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Totale kosten

2.970.450,00

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Ivosidenib

Domein

Hematologie

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

AML/MDS

Uitgebreide indicatie

Tibsovo in combinatie met azacitidine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) met een R132-mutatie in isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1), die niet in aanmerking komen voor standaard inductiechemotherapie.

Merknaam

Tibsovo

Fabrikant

Servier

Portfoliohouder

Servier

Werkingsmechanisme

Enzymremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Filmomhulde tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Isocitrate dehydrogenase 1 inhibitor

Middel heeft EMA-goedkeuring voor 2 merknamen

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

ATMP

Nee

Indieningsdatum

Maart 2022

Verwachte registratie

Mei 2023

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP februari 2023.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Chemotherapie en hematopoietische stamcel transplantatie.

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

In de fase 3 studie AGILE geeft de combinatie ivosidenib + azacitidine een mediane OS van 24 maanden versus 7.9 voor azacitidine+ placebo (HR 0.44: 95% CI, 0.27-0.73; P=0.001) bij AML patiënten met een IDH1 mutatie. Behandeling met ivosidenib+azacitidine resulteerde in een statistisch significante verbetering in EFS (event-free survival) (HR=0.33,95% CI 0.16–0.69; P=0.0023) versus ​placebo + azacitidine bij een mediane follow-uptijd van 12,4 maanden​. De conclusie is dat de therapie effectief is bij de subgroep met een IDH mutatie. Langdurige cytopenieën worden daarnaast niet waargenomen.

Behandelduur

Mediaan 6 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

Een filmomhulde tablet is 250 mg. Totale dosis: 500 mg

Bronnen
Montesinos et al. N Engl J Med 2022; 386:1519-1531

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

46 - 77

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
J Natl Cancer Inst. 2010 Jul 7; 102(13): 932–941. doi: 10.1093/jnci/djq187. Walter et al., Leukemia. 2015 Feb; 29(2): 312–320.; NKR
Aanvullende opmerkingen
Er waren 774 AML diagnoses in 2017. Van de AML patiënten heeft 6%-10% een IDH1mutatie. 
Dit betekent dat er mogelijk 46 tot 77 patiënten in Nederland in aanmerking zouden komen voor de behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

13.800,00 - 82.800,00

Bronnen
Montesinos et al. N Engl J Med 2022; 386:1519-1531
Aanvullende opmerkingen
De fabrikant geeft aan dat er bij de berekening een prijs van €13.800 gebruikt is. Dit is de prijs die op dit moment gevraagd wordt voor deelname aan een internationaal Managed Access Programma en is een indicatie voor de finale prijs die pas vast gesteld zal worden op het moment van CHMP goedkeuring. Dan is immers pas de definitieve indicatie bekend.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.970.450,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.