Uitgebreide indicatie

Tibsovo monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with locally advanced or metast

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

794.880,00

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Ivosidenib

Domein

Oncologie

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Oncologie, overig

Uitgebreide indicatie

Tibsovo monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma with an IDH1 R132 mutation who were previously treated by at least one prior line of systemic therapy.

Merknaam

Tibsovo

Fabrikant

Servier

Portfoliohouder

Servier

Werkingsmechanisme

Enzymremmer

Toedieningsweg

Oraal

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
First-in-class inhibitor of mutated IDH1 protein.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Maart 2022

Verwachte registratie

Mei 2023

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Weesgeneesmiddel status aangevraagd bij EMA. Positieve CHMP februari 2023

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

De mediane follow-up voor progressie-vrije overleving was 6,9 maanden (IQR 2·8-10·9). De progressie-vrije overleving was significant verbeterd met ivosidenib ten opzichte van placebo. Op basis van hoe de werkgroep inschat dat de cieBOM het ingediende dossier zal beoordelen is er wel twijfel of ivosenib de PASKWIL-criteria zal halen.

Behandelduur

Mediaan 2.6 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

500 mg

Bronnen
Abou-Alfa GK, et al., (2020): Ivosidenib in IDH1-mutant, chemotherapy-refractory cholangiocarcinoma (ClarIDHy): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol. 2020 Jun

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 32

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR, Lowery et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Sep;4(9):711-720.
Aanvullende opmerkingen
In 2017 waren er 86 patiënten met intra hepatisch cholangiocarcinoom waarvan ongeveer 25% verwacht wordt een mutatie te hebben in IDH1, dus dat zijn 22 patiënten. Daarnaast zijn er nog 70 diagnoses geweest met extra hepatisch cholangiocarcinoom waarvan ongeveer 14% verwacht wordt een mutatie te hebben in IDH1, dit betreft 10 patiënten. In totaal zijn dit 32 patiënten. Dit zijn allemaal patiënten van >18 jaar die gestart zijn met chemotherapie in de eerste lijn. Aangezien ivosidenib geïndiceerd is voor de tweede of derde lijn zal hiervan een deel in aanmerking komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

13.800,00 - 35.880,00

Bronnen
https://www.fiercepharma.com/pharma/agios-wins-fda-nod-for-targeted-aml-drug-tibsovo.; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32416072/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34554208/
Aanvullende opmerkingen
De fabrikant geeft aan dat er bij de berekening een prijs van €13.800 gebruikt is. Dit is de prijs die op dit moment gevraagd wordt voor deelname aan een internationaal Managed Access Programma en is een indicatie voor de finale prijs die pas vast gesteld zal worden op het moment van CHMP goedkeuring. Dan is immers pas de definitieve indicatie bekend. In de Verenigde Staten wordt er op dit moment $26,115 per maand gerekend.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

794.880,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Myelodysplastic syndromes.

Bronnen
Clinicaltrials.gov.
Aanvullende opmerkingen
Fase 3 studie.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.