Uitgebreide indicatie Non-ASCT maintenance  Multiple Myeloma (MM)
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 31.985.520,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Ixazomib
Domein Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Multipel Myeloom
Uitgebreide indicatie Non-ASCT maintenance  Multiple Myeloma (MM)
Merknaam Ninlaro
Fabrikant Takeda
Werkingsmechanisme Proteasoomremmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Expertisecentrum Amsterdam UMC

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Februari 2023
Verwachte registratie December 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Datum indiening en registratie op basis van informatie van fabrikant. (2 jaar vertraagd)

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Dara-VMP, VRd en na spoedige registratie en vergoeding Dara-Rd.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Uit data van de fase 3 trial met izaxomib werd een significante verlenging van de PFS gevonden.
Behandelduur Mediaan 24 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 3 maal per 4 weken
Dosis per toediening 3 mg cyclus 1-4, dan 3 of 4 mg cyclus 5-26
Bronnen Tourmaline MM4 studie NCT02312258

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 420

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR 2018(1); Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017 (2);
Aanvullende opmerkingen Jaarlijks aantal nieuwe multipel myeloom patiënten bedraagt 1.333 (1), waarvan 90% symptomatisch: 1.200. 50% van de patiënten zijn non-fit voor ASCT zijn >70 jaar en met comorbiditeiten en hiervan krijgt uiteindelijk 70% een actieve behandeling (2). Dit betekent dat er maximaal 420 patiënten in aanmerking zullen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 76.156,00
Bronnen fabrikant: "Kosten per patiënt per jaar zijn berekend op basis van AIP en gelden voor patiënten die een volledig jaar behandeld worden".
Aanvullende opmerkingen 12 Cycles (1 jaar) x€6.346,33 (AIP 4mg) = €76.155,96 (exclusief BTW). Momenteel is ixazomib vergoed middels een financiële afspraak tussen Takeda en de zorgverzekeraars. De werkelijke kosten zullen daarom lager liggen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

31.985.520,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Aanvullende opmerkingen Buiten de indicaties in de Horizonscan Geneesmiddelen geen indicatie uitbreidingen bekend.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.