Uitgebreide indicatie Advanced or Recurrent Endometrial Cancer (1L) in combination with pembrolizumab.
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 17.233.400,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Lenvatinib
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Oncologie, overig
Uitgebreide indicatie Advanced or Recurrent Endometrial Cancer (1L) in combination with pembrolizumab.
Merknaam Lenvima
Fabrikant Eisai
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties 1e keuze is hormonale therapie, bij falen chemotherapie
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de fase 3 studie KEYNOTE-775 lenvatinib plus pembrolizumab of chemotherapie. Werd een langere mediane progressie-vrije overleving gevonden in de lenvatinib plus pembrolizumab groep 6,6 versus 3,8 maanden; hazard ratio for progression or death, 0.60; 95% confidence interval [CI], 0.50 to 0.72; P<0.001; overall: 7,2 versus 3,8 months; hazard ratio, 0.56; 95% CI, 0.47 to 0.66; P<0.001). De verwachting is dat de cieBOM criteria gehaald zullen worden.
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 20mg (= maximum startdosering. Dosisreductiestappen 14mg, 10mg, 8mg)
Bronnen Studie: MK-7902-001/LEAP-001 (NCT03884101) Richtlijn Endometriumcarcinoom;
Aanvullende opmerkingen De fabrikant geeft aan dat er een kleine overlap tussen de patiëntpopulaties van LEAP001en de 309 studie bestaat. De LEAP001 is de 1L EC studie is en de 309 de 2L EC studie (2L dat wil zeggen, na eerdere behandeling met een platinumbevattende therapie).

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 398

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen IKNL, Richtlijn Endometriumcarcinoom. Fung-Kee-Fung M, et al. Follow-up after primary therapy for endometrial cancer: a systematic review. Gynecol Oncol. 2006 Jun;101(3):520-9.
Aanvullende opmerkingen Er waren in 2018 in totaal 1.977 patiënten met een endometriumcarcinoom. Daarvan betrof het in 209 gevallen een carcinoom in stadium 3 en in 189 gevallen een carcinoom van stadium 4. Gezien het een eerstelijnsbehandeling betreft zal een deel van deze patiënten hiervoor in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 43.300,00
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen AIP per april 2021: €1.780,12 verpakking à 30 capsules (4mg of 10mg). Een behandeling betreft maximaal 20mg/dag (= maximaal 2 capsules). Het is nog niet bekend wat de te verwachten behandelduur zal zijn. Voor de meest conservatieve inschatting dat de behandeling een jaar of langer zou duren, zou het gaan om maximaal €43.300 per patiënt per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

17.233.400,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.