Uitgebreide indicatie For the prevention of CAR-T therapy related toxicities including Immune Effector Cell-Associated Neu
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Lenzilumab
Domein Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Hematologie, overig
Uitgebreide indicatie For the prevention of CAR-T therapy related toxicities including Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity (ICANS) and Cytokine Release Syndrome (CRS).
Fabrikant Humanigen
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum Augustus 2023
Verwachte registratie Mei 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Tocilizumab
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Lenzilumab lijkt ernstige CRS en met name ook neurologische toxiciteit te voorkomen, zonder invloed te hebben op de CAR-T cellen zelf. Het zal daarom zeker bij hoog risico patiënten een rol kunnen hebben. Tocilizumab is ter behandeling van CRS en niet zozeer voor neurologische toxiciteit en wordt ook niet preventief gebruikt.
Bronnen Phase 3 study SHIELD

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50 - 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Declaratiedata Tocilizumab 2021, GIP-databank 2021
Aanvullende opmerkingen Gegeven het huidige aantal gebruikers van Tocilizumab bij deze indicatie en gezien de verwachting dat het gebruik van CAR-T's zal toenemen de komende jaren, is de inschatting dat over enkele jaren 50-100 patiënten in aanmerking komen voor dit product. Het patiëntvolume zal ook afhankelijk zijn van het aantal CAR-T behandelingen dat gegeven gaat worden. Het zal waarschijnlijk met name bij hoog risico patiënten ingezet worden.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.