Uitgebreide indicatie Treatment of Patients With Cervical Carcinoma (2L)
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Lifileucel
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Baarmoederhalskanker
Uitgebreide indicatie Treatment of Patients With Cervical Carcinoma (2L)
Fabrikant Iovance
Werkingsmechanisme Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Immunologic cytotoxicity; T lymphocyte replacements

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Ja
Indieningsdatum Januari 2023
Verwachte registratie Februari 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Bronnen NCT03108495

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 80

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Horizonscan Geneesmiddelen; pembrolizumab + chemo (1L combo) cervical cancer, NKR 2019 incidentie baarmoederhalskanker
Aanvullende opmerkingen Het cervixcarcinoom wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 912 vrouwen vastgesteld. Er wordt verwacht dat er 70-80 patiënten in aanmerking zullen komen voor eerstelijnsbehandeling met pembrolizumab in combinatie met chemo. Voor de tweedelijn monotherapie cemiplimab komt hierdoor naar verwachting een deel van deze groep in aanmerking.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Adenocarcinoma; Breast cancer; Colorectal cancer; Head and neck cancer; Malignant melanoma; Non-small cell lung cancer; Osteosarcoma; Ovarian cancer; Soft tissue sarcoma
Bronnen Adis Insight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.