Uitgebreide indicatie Elvanse Adult is geïndiceerd als onderdeel van een uitgebreid behandelingsprogramma voor ADHD bij vo
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Totale kosten 29.200.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Lisdexamfetamine
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie ADHD
Uitgebreide indicatie Elvanse Adult is geïndiceerd als onderdeel van een uitgebreid behandelingsprogramma voor ADHD bij volwassenen.
Merknaam Elvanse Adult
Fabrikant Takeda
Werkingsmechanisme Overig
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Het is een farmacologisch inactieve pro drug. Na orale toediening wordt lisdexamfetamine snel geabsorbeerd uit het maag-darmkanaal en voornamelijk door rode bloedcellen gehydrolyseerd tot dexamfetamine, dat verantwoordelijk is voor de werking van het geneesmiddel.

Registratie

Registratieroute Decentraal
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie April 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Elvanse is reeds geregistreerd en vergoed voor kinderen en adolescenten. Fabrikant verwacht registratie in het tweede kwartaal van 2024.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Methylfenidaat en dexamfetamine
Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Lisdexamfetamine kan als onderling vervangbaar worden beschouwd met de bovengenoemde ADHD middelen. Er worden geen klinisch relevante verschillen verwacht tussen lisdexamfetamine en de andere ADHD middelen. Het klinisch effect kan mogelijk anders zijn doordat het als pro-drug eerst omgezet moet worden in dexamfetamine. Dit kan tot gevolg hebben dat het geneesmiddel de gehele dag effectief is. Dit is echter nog niet aangetoond door middel van de trials.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 30 mg
Bronnen SmPC, Gvs bijlage 1A in cluster 0N06BAAOV
Aanvullende opmerkingen De startdosering voor volwassen is 30mg, maar kan verder worden verhoogd. Er zijn ook tabletten van 40, 50, 60 en 70mg.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 40.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIP databank (2015), hersenstichting op basis van cijfers van het RIVM (2016)
Aanvullende opmerkingen In 2016 waren er volgens het RIVM 123.100 mensen tussen de 18 en 64 jaar met ADHD (op basis van een bevolkingsonderzoek). In 2021 waren er 39.267 gebruikers van dexamfetamine. De verwachting is dat een aanzienlijk deel van deze patiënten zou kunnen overstappen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 730,00
Bronnen Fabrikant
Aanvullende opmerkingen Fabrikant geeft aan €730 per patiënt per jaar, rekening houdend met 25% drug holidays. (op basis van Nieuwe WGP limiet vanaf oktober 2020)

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

29.200.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee
Bronnen fabrikant

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.